Welke hulpmiddelen bij een rookstop tijdens zwangerschap en borstvoeding?

maandag, 10 oktober 2016
  • Roken is schadelijk tijdens de zwangerschap en borstvoeding
  • Psychologische bijstand helpt bij het stoppen
  • Nicotinevervangers kunnen de ontwenningsverschijnselen verlichten

Aan alle toekomstige moeders: roken is schadelijk, zowel voor u als voor uw ongeboren baby. Hier vindt u meer informatie over de negatieve gevolgen van roken tijdens de zwangerschap  .

Welke hulp bestaat er bij het stoppen met roken?

Om u te helpen om te stoppen met roken, moet eerst en vooral psychologische bijstand worden overwogen. Als deze begeleiding onvoldoende blijkt, als uw verslaving te zwaar is, kan deze psychologische bijstand gecombineerd worden met het gebruik van nicotinevervangers. Daardoor verlichten de ontwenningsverschijnselen en daalt het risico op hervallen. Klik hier voor de lijst van tabakologen in uw regio.

Om uw ongeboren kind niet in gevaar te brengen, moeten deze nicotinevervangers u worden voorgeschreven door een tabakoloog: hij bepaalt het type vervangers, past de doseringen aan, bekijkt wanneer tijdens de zwangerschap u de nicotinevervangers moet beginnen gebruiken en zal u ook persoonlijk opvolgen.

De voorkeur gaat uit naar orale middelen zoals tabletten, inhalators, enz. Pleisters worden meestal niet gebruikt omdat die de baby langer blootstellen aan de nicotine. Het Belgische Centrum Farmacotherapeutische Informatie raadt daarbij af om nicotinevervangers te gebruiken tijdens de eerste trimester wanneer de risico’s voor de baby groter zijn.

En wat bij borstvoeding?

Er zijn nog te weinig gegevens beschikbaar over het gebruik van nicotinevervangers tijdens de borstvoeding. Aangezien nicotine terechtkomt in de moedermelk, gaat de voorkeur in elk geval uit naar een orale vorm van nicotinesubstitutie (bijvoorbeeld tabletten) en wordt aangeraden om het middel in te nemen net na een borstvoeding en er geen te nemen gedurende 2 u voor een borstvoeding. Sigaretten blijven altijd schadelijker dan nicotinevervangers, zowel tijdens de zwangerschap als bij borstvoeding.

En de andere geneesmiddelen om te stoppen met roken

Medicatie ter ondersteuning van een rookstop, zoals champix en zyban, wordt afgeraden tijdens de zwangerschap. Ook de e-sigaret wordt afgeraden omdat die nog niet lang genoeg op de markt is om het gevaar tijdens de zwangerschap te kunnen inschatten.

Zwangerschap en borstvoeding: de plaats van geneesmiddelen bij rookstop – Folia – Volume 43 N°7 - Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie: www.bcfi.be