Nieuws uit 2012

Logo

Rookverbod heeft positieve gevolgen

De wetgeving die roken in bepaalde plaatsen verbiedt, heeft een positieve invloed op het aantal ziekenhuisopnames. Volgens een studie die verschillende landen met een rookverbod onder de loep nam, zou in die landen het aantal ziekenhuisopnames voor bepaalde ziektes afnemen.

Amerikaanse onderzoekers legden 45 studies naast elkaar die de effecten van 33 wetten tegen roken evalueerden. Zoals te verwachten was, toonden deze studies aan dat het aantal ziekenhuisopnames voor bepaalde ziektebeelden aanzienlijk afnam in landen als de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Duitsland en Uruguay.

woensdag, 12 december 2012