Nieuws uit 2012

Logo

Rookverbod heeft positieve gevolgen

De wetgeving die roken in bepaalde plaatsen verbiedt, heeft een positieve invloed op het aantal ziekenhuisopnames. Volgens een studie die verschillende landen met een rookverbod onder de loep nam, zou in die landen het aantal ziekenhuisopnames voor bepaalde ziektes afnemen.

Amerikaanse onderzoekers legden 45 studies naast elkaar die de effecten van 33 wetten tegen roken evalueerden. Zoals te verwachten was, toonden deze studies aan dat het aantal ziekenhuisopnames voor bepaalde ziektebeelden aanzienlijk afnam in landen als de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Duitsland en Uruguay.

woensdag, 12 december 2012
Logo

Blijvende schade aan hersenen van pubers door roken?

Een onderzoek door de Vrije Universiteit Amsterdam heeft aangetoond dat roken leidt tot blijvende hersenschade in het brein van jonge ratten. Door de nicotine neemt het concentratievermogen af en neemt de impulsiviteit toe. Daardoor kunnen ook de leerprestaties afnemen. Alarmerend is dat deze schade in de loop van het leven niet wordt hersteld. Het is aannemelijk dat deze schade zich ook voordoet bij jonge mensen.

dinsdag, 20 november 2012
Logo

Stoppen met roken? Op 4 februari, Werelddag tegen Kanker, nam minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx zelf plaats achter de telefoon van Tabakstop


Dit gebeurde naar aanleiding van de Werelddag tegen Kanker en het enorme succes dat Tabakstop kent sinds de wettelijke verplichting om het 0800 111 00-nummer op sigarettenpakjes te vermelden. De Stichting vraagt om ook over te gaan tot verplichting van de vermelding Tabakstop op roltabak.

zaterdag, 4 februari 2012