Logo

Rookverbod heeft positieve gevolgen

woensdag, 12 december 2012

De wetgeving die roken in bepaalde plaatsen verbiedt, heeft een positieve invloed op het aantal ziekenhuisopnames. Volgens een studie die verschillende landen met een rookverbod onder de loep nam, zou in die landen het aantal ziekenhuisopnames voor bepaalde ziektes afnemen.

Amerikaanse onderzoekers legden 45 studies naast elkaar die de effecten van 33 wetten tegen roken evalueerden. Zoals te verwachten was, toonden deze studies aan dat het aantal ziekenhuisopnames voor bepaalde ziektebeelden aanzienlijk afnam in landen als de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Duitsland en Uruguay.

Wereldwijd zouden de wettelijke maatregelen ervoor gezorgd hebben dat er 15 % minder ziekenhuisopnames voor hartaanvallen voorkwamen, alsook 16% minder voor beroertes en 24 % minder voor aandoeningen van de luchtwegen.

De meest doeltreffende wetten zijn: een rookverbod op de werkvloer, in restaurants en in cafés.

De positieve weerslag van deze wetten op kinderen zijn nog niet onderzocht. Maar we weten wel al dat bijvoorbeeld het nageslacht van aan tabak blootgestelde ratten een gewijzigde longfunctie vertoont. Nochtans werd dit nageslacht niet rechtstreeks aan tabaksrook blootgesteld!

EOS Wetenschap 30/10/2012