Weet je wat je rookt?

vrijdag, 15 juli 2016
  • 4000 chemische stoffen in een sigaret
  • 1/3 van de Amerikanen weet niet wat erin zit
  • Het publiek wil meer informatie

Een Amerikaans onderzoek geeft aan dat de meeste Amerikanen niet weten wat er in tabaksrook zit. 5014 mannen en vrouwen van alle leeftijden en uit alle sociale milieus hebben een vragenlijst beantwoord. 1 deelnemer op 3 kon geen enkel giftig bestanddeel van sigarettenrook opnoemen. Slechts 2% kende er 4.

Een menselijke reflex

Volgens een Franse tabakoloog zouden de resultaten van een dergelijk onderzoek in Frankrijk dezelfde resultaten opleveren. “Rokers weten absoluut niet wat ze roken. Maar we kunnen het hen niet kwalijk nemen, het is een menselijke reflex! Ze blijven hangen in hun verslaving en maken zichzelf wijs dat kanker alleen anderen treft.”

Geen of weinig bestanddelen op het pakje

In de Verenigde Staten wordt de chemische samenstelling niet op het pakje vermeld. Bij ons worden bepaalde stoffen wel vermeld: nicotine, koolstofmonoxide en teer. Dat zijn de basisbestanddelen, maar er zitten ongeveer 4000 chemische stoffen in tabaksrook, waarvan een zeventigtal kankerverwekkend zijn. U vindt hier meer informatie over de samenstelling van uw sigaret.

Meer informatie!

De studie toont ook aan dat het publiek meer informatie wenst over deze chemische bestanddelen. Sommigen willen dat deze informatie wordt vermeld op de pakjes (55%) en anderen op internet (29%). Zou meer informatie rokers kunnen motiveren om te stoppen met roken en jongeren ervan overtuigen om er niet mee te beginnen?

BMCPublicHealth, juni 2016