Sporten om te stoppen met roken

woensdag, 27 mei 2015

Mensen die aan sport doen, roken over het algemeen minder. Ook het omgekeerde (mensen die roken, doen minder vaak aan sport) gaat vaak op, terwijl het best anders zou zijn.  Rokers hebben ongelijk door niet aan sport te doen, sport kan hen zelfs van hun verslaving afhelpen.

Roken tast lichamelijke capaciteiten aan

Heel wat rokers geven aan dat roken een negatieve impact heeft op hun fysieke prestaties. Een welbekende bijwerking van de sigaret is de aantasting van de longcapaciteit. De bestanddelen van de sigarettenrook tasten de werking van de longen aan.

Op lange termijn lopen rokers het risico om een chronische longaandoening te krijgen, zoals chronische bronchitis en emfyseem. Deze aandoeningen kenmerken zich door een moeilijke doorstroming van de lucht naar de luchtwegen, wat resulteert in kortademigheid, hoesten, fluiten en een verhoogde productie van sputum, dit is het slijm dat vermengd met speeksel uit de diepe luchtwegen wordt opgehoest. Dit alles kan evolueren naar een onomkeerbaar verlies van longcapaciteit.

Bovendien neemt de koolstofmonoxide uit de sigarettenrook de plaats in van de zuurstof in de rode bloedcellen. Dat resulteert in een slechte zuurstofvoorziening, wat een negatieve impact heeft op de fysieke capaciteiten. Tabak brengt ook schade toe aan de werking van de spieren en aan de kwaliteit van de spiervezels. Bovendien verhoogt roken het risico op cardiovasculaire aandoeningen en incidenten aanzienlijk.

Sport, een echte oplossing

Hoewel het moeilijk kan lijken om als roker aan het sporten te gaan, is dat geen reden om de moed te laten zakken! Heel wat onderzoeken ter zake bevestigen het: sport helpt om te stoppen met roken. En om meerdere redenen:

  • Eerst en vooral is een sportief doel een uitstekende motivering om te stoppen met roken. Stoppen met roken verbetert de fysieke conditie en maakt het makkelijker om prestatiedoelstellingen te halen of aan lichaamsbeweging te doen.
  • Het regelmatig beoefenen van fysieke (niet noodzakelijk intense) activiteiten helpt om beter om te gaan met de fysiologische, gedrags- en psychologische gevolgen van het stoppen met roken, zoals stress, de aandrang om te roken, enz.
  • Een ander positief effect van lichaamsbeweging is het onder controle houden van uw gewicht. De angst om bij te komen houdt heel wat rokers tegen om te stoppen met roken. Door te sporten kan men zijn gewicht onder controle houden.
  • Ten slotte bezorgt lichaamsbeweging je een gevoel van welbevinden, los van de gevolgen van het roken. Zo brengt sporten verlichting bij depressie- en angstsymptomen en bezorgt lichaamsbeweging je een goed humeur.

Welke sport?

Het is niet nodig om intensief te gaan sporten. Het is beter regelmatig een gematigde activiteit uit te voeren dan één keer per week erg intensief te sporten. Je kan je bijvoorbeeld inschrijven in een fitnessclub of voor een cursus aquagym, spierversterking, dans, …

Ook stappen helpt heel wat rokers om te stoppen met roken: sluit je aan bij een wandelgroep, laat een huisdier uit, … Of je kan  fietsen in je vrije tijd of naar het werk. Als je liever gaat voor een meer relaxerende aanpak, kan je kiezen voor yoga, turnen of relaxatie.

Een belangrijke tip: consulteer je arts indien je intensief wil gaan sporten!

Le sport, nouvel allié contre le tabac http://www.inpes.sante.fr/70000/dp/02/dp020507.pdf