Neutrale sigarettenpakjes in januari 2020 een feit

vrijdag, 17 mei 2019

Het KB over de invoering van neutrale verpakkingen voor roltabak en sigaretten verscheen in het Belgisch Staatsblad. Daarmee worden alle neutrale sigarettenpakjes vanaf 1 januari 2020 een feit.


Wat zijn neutrale sigarettenpakjes?

Neutrale sigarettenpakjes zijn sigarettenpakjes zonder kleuren, reclameafbeeldingen en merklogo’s met enkel een bescheiden vermelding van de merknaam. De verpakkingen dragen enkel wettelijk verplichte informatie. Vanaf 1 januari 2020 worden sigaretten en roltabak énkel nog op die manier verpakt.

Ontdoen van alle glamour

Uit onderzoek blijkt dat neutrale verpakkingen sigaretten minder aantrekkelijk maken voor jongeren. Bij sigaretten draait alles rond het imago van het merk. Dat wordt vandaag vooral uitgedrukt via het sigarettenpakje, dat zelf een kleine reclamezuil geworden is. Jongeren zijn het meest gevoelig voor imago, nieuwe ontwerpen en innovatieve verpakkingen.

Onderzoek toont ook aan dat neutrale pakjes jongeren ontmoedigen om met roken te beginnen. Al zal het volle effect van neutrale pakjes pas op de langere termijn duidelijk worden. Ze dragen bij tot het denormaliseren van tabak en ontdoen het pakje van alle glamour. De volgende generaties kinderen zullen niet meer te maken krijgen met het sigarettenpakje als marketingtool.

Daarnaast hebben neutrale verpakkingen nog andere gunstige effecten: ze verhogen de zichtbaarheid en het effect van de gezondheidswaarschuwingen op de pakjes en stimuleren rokers om te stoppen.

Grote effecten

De tabaksfabrikanten beweren dat neutrale pakjes geen effect hebben. Maar een evaluatie van de invoering van de maatregel in Australië (in 2012) en Frankrijk (in 2015) spreekt dit tegen.

In Australië is een vierde van de daling van het tabaksverbruik aan de invoering van neutrale pakjes toe te schrijven. De Australische evaluatie beklemtoont verder dat het grootste effect van neutrale verpakkingen in de toekomst mag verwacht worden omdat deze maatregel jongeren wil ontmoedigen om met roken te beginnen.

In Frankrijk is het aantal rokers in Frankrijk in 2017 met 1 miljoen verminderd. Die daling is ook hier voor een belangrijk deel het gevolg van de invoering van neutrale pakjes. De meting dateert immers van juli 2017, voor de recente prijsstijging met 1 euro.

Alliantie Rookvrije samenleving

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving, de organisatie achter Generatie Rookvrij, heeft lang gepleit voor deze maatregel. “Voorkomen is beter dan genezen. Pakjes zonder imago en glamour kunnen het verschil maken in de strijd om jongeren te beschermen tegen tabaksverslaving,” aldus de Alliantie.

Meer info:

* Neutrale verpakkingen maken roken minder aantrekkelijk

* "Neutrale sigarettenpakjes: Maggie doet het toch maar" - Opiniestuk Suzanne Gabriels, Senior Experte Tabak bij Stichting tegen Kanker