Ineens stoppen met roken is efficiënter dan geleidelijk afbouwen

dinsdag, 31 mei 2016

Volgens een nieuwe studie hebben rokers die in één keer proberen te stoppen met roken meer kans om daarin te slagen dan rokers die geleidelijk afbouwen. Zij die ineens stoppen, hebben meer kans om op lange termijn niet meer te hervallen dan zij die het geleidelijk aan doen.
Deze studie werd uitgevoerd bij 2 groepen van 350 rokers. Eén groep is onmiddellijk en volledig gestopt met roken, de andere groep bouwde geleidelijk af. Beide groepen kregen begeleiding: ze namen een nicotinevervangend middel.

De rokers die geleidelijk afbouwden, kregen een dosis medicamenteuze nicotine die gelijkstond aan de dosis in sigaretten (de beste werkwijze wanneer men wenst af te bouwen). De groep die volledig stopte met roken, kreeg echter onmiddellijk de maximale dosis medicamenteuze nicotine.

Gemiddeld kiezen 2 rokers op 3 om in één keer te stoppen met roken. De beslissing om te stoppen is plots en is het gevolg van een motiverende gebeurtenis (bijvoorbeeld het overlijden van een naaste). Door ineens te stoppen, gaan ze tot actie over op een moment dat ze uiterst gemotiveerd is, wat resulteert in hoge slaagkansen.
De minder goede resultaten van de groep die geleidelijk afbouwde, kunnen te maken hebben met het feit dat deze methode vaak gekozen wordt door meer verslaafde rokers die het moeilijker hebben om te stoppen en die al vaker hebben geprobeerd te stoppen, wat resulteert in lagere slaagkansen.

Mediquality