Logo

Eerste sigaret kort na ontwaken verhoogt sterk risico op kanker

dinsdag, 4 juni 2013

Uit een Amerikaans onderzoek bleek dat het opsteken van de eerste sigaret binnen enkele minuten na het ontwaken het risico op kanker van de long en van het hoofd- en halsgebied sterk doet toenemen. Nu werd ook aangetoond dat bij dergelijke rokers ook de concentraties aan een kankerverwekkende stof afkomstig van tabak duidelijk verhoogd is.
 
Commentaar van Stichting tegen Kanker
 
Long-, hoofd- en halskanker

Reeds in 2011 werd door het team van prof. Joshua E. Muscat (Universiteit van Pennsylvania , USA) aangetoond dat rokers die hun eerste sigaret roken binnen enkele minuten na het ontwaken in vergelijking met andere rokers een duidelijk verhoogd risico op longkanker en kanker van het hoofd- en halsgebied hebben. Voor longkanker was dat risico met een factor 1,79 verhoogd en voor hoofd- en halskanker met 1,59.
 
Hogere concentraties van kankerverwekkende stof

Deze epidemiologische gegevens worden nu bevestigd door biologische resultaten. Uit een nieuwe studie bij 1 945 mensen blijkt nu dat - in vergelijking met rokers die pas beginnen roken minstens 1 uur na het ontwaken - de mensen die hun eerste sigaret opsteken binnen de 5 minuten na het wakker worden dubbel zo hoge concentraties hebben in hun urine van NNAL. Dat is een metaboliet (afbraakproduct) van een kankerverwekkende stof, met name NNK (Nicotine-derived nitrosamine ketone of 4-methylnitrosamino-1-[3-pyridyl]-1-butanone).

Uit analyse blijkt dat hoe sneller na het ontwaken men begint te roken (of hoe korter de TTFC of time to first cigarette), des te hoger de concentraties van NNAL, ook na correctie voor het aantal gerookte sigaretten per dag, blootstelling aan passief roken, leeftijd, geslacht, etniciteit en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten.  

Deze gegevens wijzen op een dosis-afhankelijk verband tussen het feit van vroeg in de dag te beginnen roken en een verhoogde biologische blootstelling aan een kankerverwekkende stof in tabaksrook.
 
Hulp voor rookstop

We weten dat beginnen roken binnen de 30 minuten na het ontwaken wijst op een uitgesproken afhankelijkheid voor nicotine (daarom is het de eerste vraag van de nicotineverslavingstest op onze site Tabakstop). Dit onderzoek bevestigt dat rokers die tot deze groep behoren des te meer zo snel mogelijk dienen te stoppen met roken.

Omwille van hun ernstige afhankelijkheid zullen zij echter vaak hulp en begeleiding nodig hebben om succesvol te stoppen met roken. Zij kunnen daarvoor onze website www.tabakstop.be raadplegen (met info over telefonische begeleiding, online begeleiding met i-Coach) of telefoneren naar 0800 – 111 00.

Journal du Médecin 19/04/13; Branstetter SA et Muscat JE. Cancer, Epidemiology, Biomarkers and Prevention. 2013; doi:10.1158/1055-9965.EPI-12-0842