Een geneesmiddel slechts terugbetalen als de patiënt stopt met roken? Tabakstop wijst erop dat tabak een drug is!

vrijdag, 4 maart 2016

De hoop van sommige patiënten met idiopathische longfibrose was van korte duur. Het nieuwe geneesmiddel (Ofev) dat de vooruitgang van de aandoening vertraagt, zal enkel worden terugbetaald onder de voorwaarde dat de patiënt stopt met roken.

Idiopathische longfibrose is een chronische en dodelijke ziekte die wordt gekenmerkt door een progressieve achteruitgang van de longfunctie. In België lijden ongeveer 1.000 patiënten aan deze ziekte. De nieuwe geneesmiddelen genezen de aandoening niet, maar remmen de ziekte wel af en moeten daarom zo snel mogelijk toegediend worden aan de zieke.

Tabakstop wijst erop dat stoppen met roken een lang proces is en dat de nicotine in de sigarettenrook een drug is. Roken is geen opwelling maar een verslaving. Volgens de enquête 2015 van Stichting tegen Kanker wil 64% van de rokers stoppen met roken en 72% betreurt er mee te zijn begonnen. De rokers die het moeilijkst kunnen stoppen met roken zijn zij die heel veel roken en afkomstig zijn uit achtergestelde socio-economische kringen. Nicotinevervangers wegen bijvoorbeeld voor hen zwaar door op hun budget, omdat zij een hoge doses moeten nemen ter vervanging van hun grote tabaksconsumptie.

Tabakstop interpelleert de overheid regelmatig over het belang om op vlak van rookstopbegeleiding meer bijstand te voorzien voor socio-economisch achtergestelde rokers. Er is al begeleiding voorhanden, maar extra financiële ondersteuning voor de aankoop van rookstopmedicijnen is nodig. Slechts 5% van wie probeert te stoppen met roken zonder ondersteuning, slaagt daar ook in.