Is de e-sigaret efficiënter dan de andere nicotinevervangers?

vrijdag, 8 februari 2019
  • Een nieuwe Engelse studie toont de doeltreffendheid aan bij een rookstop.
  • Wanneer  alle deelnemers ook rookstopbegeleiding krijgen.
  • De e-sigaret is bij rookstopbegeleiding een interessante optie als de andere hulpmiddelen niet werken.

 

De e-sigaret (of elektronische sigaret) wordt vaak gebruikt als hulpmiddel om te stoppen met roken. Er bestonden echter nog geen wetenschappelijke gegevens om te kunnen bevestigen dat de e-sigaret daadwerkelijk helpt om te stoppen met roken, in tegenstelling tot de andere nicotinevervangers (spray, patches, enz.), waarvan wel wetenschappelijk is bewezen dat ze kunnen helpen bij het stoppen met roken.

Een nieuwe Engelse studie werpt een interessant licht op de kwestie.

De e-sigaret vergelijken met klassieke nicotinevervangers

De onderzoekers hebben een jaar lang 886 rokers gevolgd die wilden stoppen met roken en die ze hebben gevraagd ofwel de e-sigaret te gebruiken, ofwel traditionele nicotinevervangers (de deelnemers mochten zelf kiezen). Volgens de resultaten van deze studie zou de e-sigaret bijna dubbel zo efficiënt zijn om te stoppen met roken. Maar …

Meer stoppers bleven verslaafd aan de e-sigaret dan aan de andere nicotinevervangers

Een jaar na de start van de studie hebben de onderzoekers vastgesteld dat 80% van de deelnemers van de “e-sigaret” groep nog altijd dampte. Slechts 9% van de leden van de andere groep gebruikte daarentegen nog een nicotinevervanger. Een vaststelling die vragen oproept, zowel op vlak van nicotineverslaving als van de eventuele gevaren voor de gezondheid bij een langdurig gebruik van de e-sigaret.

Het belang van begeleiding

Alle deelnemers aan deze studie woonden ook minstens vier sessies met een begeleider bij. Deze begeleiding door een professional staat bekend als een sleutel tot succes en wordt aanbevolen aan al wie wil stoppen met roken, met of zonder farmaceutische hulp. Het is dus moeilijk deze resultaten te extrapoleren naar het dagelijks leven, waar heel wat mensen proberen te stoppen met roken enkel met behulp van de e-sigaret.

Interessant wanneer de andere hulpmiddelen niet werken

In het editorial bij de publicatie van de studie* raden de auteurs aan:

  • de e-sigaret te gebruiken als laatste redmiddel, wanneer de andere hulpmiddelen niet hebben gewerkt,
  • de nicotineconcentratie zo laag mogelijk te doseren,
  • zich te laten adviseren door een professional die een duidelijk programma kan opstellen in functie van het gebruik.

Het advies van Tabakstop

18% van de leden van de “e-sigaret” groep is erin geslaagd te stoppen met roken, tegenover 9% van de andere groep. Deze studie geeft dus interessante resultaten en schuift de e-sigaret naar voor als ontwenningsmiddel voor de fysieke verslaving. Aangezien sommigen last hebben van bijwerkingen bij het gebruik van Champix® (geneesmiddel) en nicotinevervangers minder toegankelijk zijn voor minder begoeden omdat ze niet worden terugbetaald, is de e-sigaret een extra middel dat de rookstopprofessional kan voorstellen.

Zowel bij de e-sigaret als bij de nicotinevervangers is het belangrijk te starten met een correcte nicotinedosering die aansluit bij de specifieke behoefte van de roker om zo de kansen op succes te verhogen. Het is dus aanbevolen te rade te gaan bij professionals om de ontwenning goed voor te bereiden, om het even welk hulpmiddel er wordt gebruikt.

Er is geen wondermiddel, voor geen enkel ontwenningsproduct. Een rookstop is een complex proces waarvoor geen kant-en-klare oplossing bestaat en die vaak meerdere pogingen vereist. Een professional kan je helpen je ontwenning voor te bereiden maar ook lessen te trekken uit vorige mislukte pogingen en de moed niet te verliezen. Hij kan ook rekening houden met de andere aspecten van de verslaving: psychologisch (welke functie heeft de sigaret in je leven?) en gedragsmatig (welke gewoontes heb je opgebouwd met de sigaret?).

De elektronische sigaret is minder schadelijk dan de klassieke sigaret of roltabak. In geval van langetermijngebruik heeft men het dan over beperking van de gezondheidsrisico’s en niet over een nulrisico. Bij langetermijngebruik is het aangeraden de nicotinedosering zo veel mogelijk te verlagen om de gezondheidsrisico’s te beperken. Het ideale einddoel blijft het volledig stoppen met tabak EN met de e-sigaret. Let op: als je de klassieke sigaret blijft combineren met  de e-sigaret, dan beperk je de risico’s niet. Om de gezondheidsrisico’s te beperken, moet je volledig stoppen met roken.

De Belgische wet behandelt de e-sigaret op gelijke voet als de klassieke sigaret: geen van beiden mag dus worden gebruikt op heel wat plekken. Een combinatie met andere nicotinevervangers kan dus nuttig zijn.

Deze studie levert een genuanceerde kijk in het voordeel van de e-sigaret als hulpmiddel bij een rookstop. De e-sigaret geniet ook van een grote populariteit. Als dat meer mensen kan overhalen de stap te zetten naar een rookvrij leven, kunnen we dat alleen maar aanmoedigen, op voorwaarde dat ze zich laten begeleiden door een professional.

De Tabakstop-tabakologen kunnen je sturen en ondersteunen tijdens je rookstop, welk hulpmiddel je ook kiest. Contacteer hen gratis op het nummer 0800 111 00 of via het online formulier.

Meer weten over de e-sigaret

*www.nejm.org