60 jaar, niet te oud om te stoppen met roken!

donderdag, 21 mei 2015

Te vaak denken oudere rokers dat het op hun leeftijd niet meer de moeite loont om te stoppen met roken. Ze denken dat “het kwaad is geschied” en dat ze er niets meer aan kunnen doen. Een nieuw onderzoek bewijst echter het tegendeel.

Eindelijk een studie over roken bij oudere personen

Het gaat om een grootschalige internationale studie waaraan 500.000 zestigplussers, afkomstig uit 14 Europese landen (maar niet uit België) en uit Noord-Amerika, hebben deelgenomen. Het onderzoek peilt naar de gevolgen van roken bij ouderen, een populatie die nog maar zelden het voorwerp uitmaakte van onderzoek. De conclusies leveren concrete argumenten op om ouderen te overtuigen dat het nooit te laat is om te stoppen met roken!

Rokers van 60 jaar leven 5,5 jaar minder lang

De onderzoeksresultaten tonen aan dat een roker boven de 60 jaar, die nog niet is gestopt met roken, zijn cardiovasculaire mortaliteit met 5,5 jaar vervroegt in vergelijking met een niet-roker. Dit cijfer daalt tot gemiddeld 2,36 jaar voor wie is gestopt met roken. Bovendien verduidelijken de onderzoekers dat het risico om te overlijden aan een cardiovasculaire aandoening voor een roker afhangt van de dosis en dat dit risico na het stoppen met roken daalt met de tijd om na 20 jaar onthouding bijna te verdwijnen.

Langer in goede gezondheid leven

Aangezien de algemene levensduur globaal stijgt, is het van vitaal belang om ouderen aan te moedigen gezonde gewoontes aan te nemen en hun levenskwaliteit te verbeteren. En daar maakt stoppen met roken een onlosmakelijk deel van uit!

Jim.fr, Bristish Medical Journal, 2015