Tabakstop is geen beheerder van de foto's op de pakjes

vrijdag, 23 juni 2017
  • Er is geen verband tussen de foto's en het nummer van de lijn
  • De Europese Commissie is de beheerder van de beelden
  • De bezwaren en klachten moeten worden gericht tot de Commissie

Heel wat mensen vragen ons vanwaar de "schokkende" foto's op de sigarettenpakjes komen. Het nummer van Tabakstop staat volgens Koninklijk Besluit op de sigarettenpakjes, maar er is geen enkel verband tussen ons nummer en de schokkende foto's of het beheer van die foto's.

De foto's en vermeldingen op de pakjes vallen onder de verantwoordelijkheid van een Europees project.

Via de link van de Europese Commissie vind je meer informatie over dit verpakkingsproject.

Voor bezwaren, klachten of bijkomende informatie, gelieve zich te richten tot de contactpersonen die terug te vinden zijn via bijgaande link. Aangezien dit generlei valt onder de verantwoordelijkheid van Tabakstop, kunnen wij geen gevolg geven aan klachten die verband houden met de foto's.