Het neutrale pakje binnenkort in België

vrijdag, 28 september 2018

Op 12 september laatstleden bereikte Minister van Volksgezondheid Maggie De Block een akkoord over de invoering van neutrale verpakking voor roltabak en sigaretten.

Bedoeling van de neutrale verpakking: jongeren beschermen

Een op de twee rokers sterft vroegtijdig aan zijn tabaksverslaving. In België zijn dat elk jaar 14.000 vermijdbare tabaksdoden. De tabaksfabrikanten slagen er telkens opnieuw in nieuwe, jonge rokers te werven om de rokers die stoppen of sterven aan hun verslaving te vervangen. De invoering van neutrale pakjes is bedoeld om jongeren te beschermen tegen tabak.

Uit onderzoek blijkt immers dat neutrale verpakkingen sigaretten voor jongeren een pak minder aantrekkelijk maken. Bij sigaretten draait alles rond het imago van het merk.

Bewezen effect in Australië en Frankrijk

De tabaksfabrikanten beweren dat neutrale pakjes geen effect hebben. Maar een studie in Australië, waar deze pakjes al enkele jaren op de markt zijn, spreekt dit tegen. Daar is een vierde van de daling van het tabaksverbruik aan de invoering van neutrale pakjes toe te schrijven.
Op 28 mei laatsleden maakte het Franse Agentschap voor Volksgezondheid bekend dat het aantal rokers in Frankrijk in 2017 met 1 miljoen verminderd is. Die daling is ook hier voor een belangrijk deel het gevolg van de invoering van neutrale pakjes.

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving (waaronder Stichting tegen Kanker, stichter van Tabakstop), die 50 medische verenigingen en gezondheidsorganisaties verenigt, is blij met de maatregel van minister De Block en is ervan overtuigd dat hiermee een belangrijke stap wordt gezet in de strijd tegen tabak.

Bron: www.kanker.be/nieuws