Er mag helemaal niet meer gerookt worden op Vlaamse speelplaatsen

donderdag, 1 februari 2018
  • Tot vandaag waren de regels in België niet uniform
  • Nieuwe regelgeving bij het begin van het nieuwe schooljaar in Vlaanderen
  • Voorbeeldfunctie voor de leerlingen

3 Gemeenschappen, 3 reglementen over roken op school

Onderwijs valt onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen en de leerlingen van de verschillende Gemeenschappen moeten zich niet allemaal aan dezelfde rookverboden houden op school.

Totaal rookverbod op Vlaamse scholen

Vandaag geldt er in de Vlaamse Gemeenschap al een rookverbod in alle schoollokalen en voor alle schooluitstappen. Maar voor open ruimtes, zoals de speelplaats, geldt het verbod enkel tijdens weekdagen van 6u30 tot 18u30. Het verbod wordt bij het begin van het volgende schooljaar dus algemeen, zoals in de Franse Gemeenschap.

Volgens de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) “zal een volledig rookverbod de voorbeeldfunctie van de school versterken”.

Wat zeggen de regels van elke gemeenschap?

In de Franse Gemeenschap: “Het is verboden te roken in lokalen die bezocht worden door leerlingen van het kleuter- tot het secundair onderwijs (of zij nu aanwezig zijn of niet), alsook in alle open ruimtes die afhangen van de schoolinstelling (bijvoorbeeld de speelplaats) of die al dan niet gelegen zijn binnen of buiten zijn muren.”

Nieuwe regel van de Vlaamse Gemeenschap: “Het is verboden te roken in de open en gesloten ruimtes van de schoolinstellingen, alsook tijdens de schooluitstappen.”

In de Duitstalige Gemeenschap: “Het is strikt verboden te roken in de lokalen van schoolinstellingen, of ze al dan niet bezocht worden door de leerlingen.”