Logo

Eenvoudige standaardverpakking voor tabak doet rokers meer bellen naar rookstoplijn

woensdag, 5 februari 2014

Is het werkelijk zinvol om alle pakjes sigaretten te vereenvoudigen zonder kleuren, reclameafbeeldingen en merklogo’s met enkel een bescheiden vermelding van de merknaam? Zeker zoals blijkt uit het resultaat van een Australisch onderzoek.

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Minder aantrekkelijke sigarettenpakjes

Sinds 1 oktober 2012 is het in Australië verplicht dat alle pakjes sigaretten een bruine kleur hebben zonder andere kleuren, reclameafbeeldingen en logo’s van het merk. Er werd onderzocht of deze maatregelen ook het aantal telefoons naar de rookstoplijn (Quitline) deed stijgen.

Er werd ook een vergelijking gemaakt met de impact van het in voege treden van de verplichting van het plaatsen van afbeeldingen op de verpakking die de schade voor de gezondheid van tabak in de verf zetten. Die laatste verplichting dateert in Australië van 1 maart 2006.

Spectaculaire stijging

Er was een spectaculaire stijging met 78% van het aantal telefoonoproepen naar de rookstoplijn 4 weken na het verschijnen van het simpele bruine sigarettenpakje op de markt. Een gelijkaardige stijging (84%) had zich ook voorgedaan na de maatregel in 2006. Maar deze keer bleef het aantal oproepen langer hoger.

Deze stijging hield geen verband met andere anti-tabaksmaatregelen zoals de publicatie van anti-tabaksreclame of een verhoging van de tabaksprijs.

Ook bij ons

De resultaten in Australië zijn ongetwijfeld een motivatie om ook in ons land het uitzicht van de tabaksverpakkingen zo weinig mogelijk aantrekkelijk te maken. Er zijn in het verleden al nuttige maatregelen genomen op gebied van regelgeving om de reclame voor tabaksproducten aan banden te leggen en dergelijke bijkomende wetgeving zou wenselijk zijn.

Stichting tegen Kanker biedt tal van mogelijkheden aan rokers die willen stoppen met roken om hen daarbij maximaal te helpen en dergelijke maatregel kan helpen om nog meer rokers daar gebruik van te doen maken.

Bron: Medical Journal, of Australia 2014; 200(1), p. 29-32