Misverstanden over stoppen met roken

Kijk en luister naar korte filmfragmenten over de belangrijkste misverstanden rond stoppen met roken. Misschien spreken beelden jou meer aan dan teksten hierover.

De ‘gelegenheidssigaret’

Het klopt dat sommige mensen een minder dringende behoefte voelen om te roken dan anderen. Dat valt te verklaren door specifieke genetische eigenschappen die zorgen dat de hersenen langer blootgesteld blijven aan de nicotine. Daardoor zal de behoefte aan een nieuwe sigaret zich minder snel laten voelen.

Er zijn ook rokers die hun consumptie minimaal houden en van mening zijn dat af en toe een sigaret niet zo heel erg ongezond kan zijn.
Ten eerste moet je weten dat er geen minimumhoeveelheid bestaat die zonder risico is voor je gezondheid!
Ten tweede kun je als gelegenheidsroker in de val van de nicotineverslaving trappen en gaandeweg toch meer sigaretten gaan roken.

Als je bent gestopt met roken, kijk je maar beter uit met het accepteren van een sigaret die je krijgt aangeboden. De cellen in je hersenen die gevoelig zijn voor nicotine worden opnieuw geactiveerd en je loopt het risico om te hervallen, zelfs als je al enkele jaren bent gestopt.

Wondermiddeltjes

Voor zogenaamde ‘wondermethodes’ kun je maar beter op je hoede zijn.

Het kwaad is geschied

In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, is het nooit te laat om te stoppen met roken. Zelfs als je al heel lang rookt, is het nog altijd gezond om te stoppen, ongeacht je gezondheidstoestand.

Het is bewezen dat je de verergering van bepaalde ziektes voorkomt of afremt door te stoppen met roken. Longemfyseem wordt bijvoorbeeld stabiel als je stopt met roken. In de ernstigste gevallen, zoals longkanker, zwak je de behandeling niet af door te stoppen met roken. Integendeel, door te stoppen met roken kan de behandeling beter aanslaan.

Plantensigaretten

Plantensigaretten lijken misschien heel natuurlijk, maar ze zijn allen even kankerverwekkend als de klassieke sigaretten.
Ze bevatten geen tabak of nicotine en lijken daarom op het eerste gezicht onschuldig. Ex-rokers grijpen vaak naar plantensigaretten om geleidelijk te ontwennen. Helaas zijn ze zo onschuldig niet, want door de verbranding op zich ontstaan kankerverwekkende teerdeeltjes.

Bovendien is de koolstofmonoxide die de sigaretten afgeven giftig voor je hart en bloedvaten. Dat wordt nog verergerd doordat je bij deze sigaretten bijna altijd meer rook zult inhaleren om het gebrek aan nicotine te compenseren.