Gezondheidswinst of gezondheidsrisico's?

De e-sigaret is een relatief nieuw product (een tiental jaar oud) maar wordt meer en meer gebruikt. Wat is de impact op de gezondheid?

Verlaging risico’s op lange termijn

Er zijn nog geen studies beschikbaar naar het gebruik van de e-sigaret op lange termijn (langer dan 10 jaar). Toch zijn de meeste wetenschappers het er over eens dat er een belangrijke daling is van de risico's in vergelijking met de gewone sigaret.

Wanneer je een gewone sigaret rookt, wordt er rook geproduceerd. Er is dus sprake van een ontbrandingsproces (er wordt een product verbrand). Tijdens die ontbranding komen heel wat chemische stoffen vrij (bijvoorbeeld CO, formaldehyde, benzeen, …). Deze stoffen verhogen het risico op kanker en op hart- en vaatziektes. Bij een e-sigaret wordt wel damp geproduceerd, maar is er geen sprake van verbranding.

Er zitten dus minder stoffen in de damp van een e-sigaret dan in de rook van een gewone sigaret. In die laatste vinden we meer dan 4000 chemische stoffen (waaronder teer en koolstofmonoxide). In een e-sigaret zitten er minder stoffen en deze stoffen zijn nu ook onderworpen aan een regelgeving.

In tegenstelling tot de klassieke sigaret, bevat de rook van de e-sigaret geen “verzachters”. Deze verzachters zijn stoffen die de sigarettenrook minder bitter moeten maken. De afwezigheid van verzachters kan tijdens de eerste twee weken van het dampen meer hoestbuien en irritaties van de keel veroorzaken.

De gezondheidsrisico’s op korte termijn

Het gebruik van de e-sigaret is niet risicoloos, ook al dalen de risico’s op lange termijn. De op vandaag gekende risico’s:

  • Irritatie van de bovenste luchtwegen en van de mond en de keel, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid.
  • Wie e-sigaretten met nicotine gebruikt, blijft blootgesteld aan de schadelijke effecten van de nicotine: verslaving, hogere bloeddruk. Het risico is echter lager dan bij normale sigaretten, die meer nicotine bevatten, naast 4.000 andere giftige stoffen.

De risico’s van het toestel

  • Er kunnen zich verschillende problemen voordoen bij oververhitting.
    • Bij de modellen zonder temperatuursbegrenzer bestaat het risico op oververhitting. De temperatuur kan oplopen tot 300° en de glycerine maakt acroleïne vrij (acroleïne is ook aanwezig in gewone sigaretten, in grotere hoeveelheden). Het is aangeraden een e-sigaret te kopen met temperatuursbegrenzer.
    • Oververhitting kan ook veroorzaakt worden door verkeerd gebruik (onvoldoende gevuld reservoir, wat leidt tot oververhitting of “dry puff”). Als damper zal je dat merken, want de smaak van de damp wordt dan erg onaangenaam. Op dat moment moet je onmiddellijk stoppen met dampen en het  reservoir aanvullen.
    • Er werden enkele gevallen van ontplofte e-sigaretten genoteerd. Dit is zeldzaam, maar om dit te vermijden, moeten twee voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen: koop de e-sigaret altijd in een gespecialiseerde winkel en je probeert best niet om de e-sigaret te manipuleren of zelf een stuk te vervangen.
  • Het wordt afgeraden om onbeschermde batterijen van e-sigaretten samen te vervoeren. Contact tussen deze batterijen zou een elektrische reactie kunnen veroorzaken die kledij of tas kan doen ontvlammen. De batterijen mogen dus niet met elkaar in contact staan bij het transporteren.