Wat zegt de wet?

In België valt de e-sigaret onder dezelfde wetgeving als een tabaksproduct.
In 2016 ging er een nieuwe wet van kracht die voor de e-sigaret een apart kader vastlegt.

De belangrijkste punten hierbij zijn:

  1. Het is verboden te dampen in gesloten publieke ruimtes. Net zoals roken verboden is in de horeca en op gesloten openbare plaatsen, is dat ook het geval voor dampen. Je mag dus niet dampenwaar je niet mag roken.
  2. Dampen in de wagen is net zoals roken verboden in aanwezigheid van kinderen onder de 18 jaar. Deze wetgeving is van kracht vanaf 6/7/2020.
  3. De verkoop van de e-sigaret aan jongeren onder de 18 jaar (nieuwe wet van kracht sinds 1/11/2019) is verboden.
  4. De online verkoop is verboden. Je gaat best naar gespecialiseerde winkels waar je aangepast advies krijgt.
  5. Reclame en promotie van de e-sigaret is verboden en er zijn regels voor de bijsluiter en de verpakking.
  6. De producten moeten een beveiliging voor kinderen bevatten
  7. De vloeistofflesjes hebben een inhoud van max. 10 ml. De patronen of reservoirs voor eenmalig gebruik mogen niet meer dan 2 ml bevatten. De concentratie nicotine mag niet meer dan 20 mg/ml zijn.
  8. Producten mogen enkel op de markt komen na een registratieprocedure. Dit wil zeggen dat een fabrikant een e-sigaret enkel in de handel mag brengen wanneer aan de overheid bepaalde gegevens werden meegedeeld, zoals bijvoorbeeld de lijst van ingrediënten. Is zo’n akkoord voor het in de handel brengen, een teken dat onze Federale Overheidsdienst Volksgezondheid deze e-sigaret ziet als 100% veilig en zonder gevaar voor de gezondheid? Nee! Het betekent enkel dat de verplichte administratieve procedure afgehandeld is.
  9. E-sigaretten worden voorlopig niet getaxeerd.

Meer informatie en details over de wetgeving rond de e-sigaret vind je hier.