Wat zijn verhitte tabaksproducten?

Een verhit tabaksproduct is een elektronisch toestel dat eruitziet als een pen waarin een 'verkorte' sigaret of tabaksstick wordt geschoven. Die wordt verhit via een batterij en zo komt er tabaksdamp vrij.

Er is geen verbranding zoals bij sigarettenrook, maar verhitting op een lagere temperatuur betekent niet dat er geen giftige stoffen vrijkomen.

Hoewel er minder toxische stoffen vrijkomen dan bij de klassieke sigaret, kan er momenteel geen uitspraak gedaan worden over de bruikbaarheid van verhitte tabak als middel om de schade te beperken of als middel om te stoppen met roken. Een paar studies wijzen zelfs op een negatief verband tussen verhitte tabak en de intentie om te stoppen met roken.

Verhitte tabaksproducten zijn even verslavend als een gewone sigaret.

Dit type product wordt, net als de klassieke sigaret, best vermeden.

Wat is het verschil tussen verhitte tabaksproducten en e-sigaretten?

Een verhit tabaksproduct wordt vaak verward met een e-sigaret, maar is in principe verschillend. Het is een tabaksproduct dat opgewarmd wordt, waarbij je tabaksdamp inademt.

De e-sigaret daarentegen bevat geen tabak maar een vloeistof met of zonder nicotine die wordt verdampt. Deze vloeistof bevat propyleenglycol en/of plantaardige glycerine, verschillende smaakaroma’s en (eventueel) nicotine. Door opwarming van die vloeistof met een batterij ontstaat er damp.

Zijn de verhitte tabaksproducten minder schadelijk dan de gewone sigaret?

De markt is in handen van de tabaksindustrie. Een aantal grote producenten hebben hun eigen merk om tabak te verhitten.

De tabaksindustrie wil zich via deze weg opnieuw profileren met een positief imago, meer winst maken en de tabakswetgeving omzeilen. Maar een “gezonde sigaret” en via deze weg een “rookvrije wereld” voorstellen, is bedrog. Net zoals men destijds de light sigaretten een gezonder alternatief noemde, is het vooral een strategie om mensen verslaafd te houden aan nicotine en om de bedrijfswinsten in stand te houden.

Het is een illusie om te kunnen blijven roken, zonder negatieve invloed op de gezondheid. Verhitting gebeurt op een lagere temperatuur (tussen 30 en 350 graden naargelang het merk) dan verbranding van tabak (op 800 graden). Een lagere ontbrandingstemperatuur betekent echter niet dat er geen giftige stoffen vrijkomen. De Hoge Gezondheidsraad concludeerde het volgende:

  • Er is met verhitte tabak een verminderde, maar niet noodzakelijkerwijs verwaarloosbare blootstelling aan een reeks schadelijke producten die door klassieke sigaretten worden afgegeven.
  • Er komen bij verhitte tabak echter ook andere verbindingen vrij dan in klassieke sigaretten. Vier daarvan zijn mogelijk kankerverwekkend.
  • Er is meer onafhankelijk onderzoek nodig want de meeste rapporten die momenteel beschikbaar zijn, zijn gefinancierd door de tabaksindustrie.

Verhitte tabaksproducten, verslaving en rookstop

Verhitte tabaksproducten zijn even verslavend als een gewone sigaret. De nicotine geeft even snel een piek in de hersenen.

Het toestel is een pak duurder dan een e-sigaret en de vullingen kosten evenveel dan een pakje sigaretten.

Het kan ook niet gebruikt worden als hulpmiddel om te stoppen met roken want je kan het nicotinegehalte niet afbouwen. De verslaving aan nicotine wordt onderhouden.

Een e-sigaret kan ingezet worden als alternatief rookstopmiddel omdat de nicotine trager wordt opgenomen. De vloeistoffen zijn verkrijgbaar in verschillende nicotinesterktes zodat je de verslaving kan afbouwen.

Wat zegt de wet over verhitte tabaksproducten?

In België zijn er, in tegenstelling tot onze buurlanden, nog geen toestellen voor het verhitten van tabak op de markt. Verkoop en aankoop via internet is illegaal.

België heeft een strenge wetgeving waardoor het gebruik van de e-sigaret en nieuwe tabaksproducten verboden is op gesloten openbare plaatsen. Waar je niet mag roken, mag je ook geen verhit tabaksproduct of e-sigaret gebruiken.