Heeft vroegtijdige opsporing van longkanker nut?

In België worden elk jaar meer dan 8.000 nieuwe gevallen van longkanker geregistreerd. Jammer genoeg is deze vorm van kanker erg moeilijk te behandelen en wordt hij meestal laat vastgesteld, met als gevolg dat longkanker veel overlijdens veroorzaakt: rond de 6.500 per jaar.

Longkanker en tabak

Rokers lopen een veel hoger risico op longkanker dan wie niet rookt, en ongeveer 80 tot 90% van alle longkankers worden veroorzaakt door tabak. Een studie toont aan dat het risico op longkanker 5 jaar na de rookstop al sterk is gedaald. Preventie van longkanker is daarom in theorie eenvoudig: stoppen met (mee)roken.

Screening voor longkanker?

Maar in de praktijk is dat niet zo gemakkelijk. Tabak en de nicotine die erin zit, veroorzaken een zware afhankelijkheid. Een roker heeft dus vaak tijd nodig om succesvol te stoppen met roken.
Daarom bekeken onderzoekers al jaren geleden of longkanker beter kan worden genezen als men het vroegtijdig opspoort. Je voorkomt dan geen kanker, maar de ziekte wordt beter te behandelen.

Momenteel is er geen nationale aanbeveling om aan longkankerscreening te doen, onder andere omdat de nadelen voor veel mensen groter zullen zijn dan de voordelen. Longkankerscreening is dus alleen nuttig voor sommige mensen.

Hoe longkanker opsporen? Onder andere:

Vroeger: Rx van de borstkas

Dat is de methode waar we meestal aan denken, maar voor dit onderzoek is nooit bewezen dat het een daling geeft van het aantal overlijdens te wijten aan longkanker. Ze wordt daarom niet (meer) gebruikt.

Nu: lage dosis CT-scan

Een jaarlijkse CT-scan aan lage dosis is vooralsnog de enige screeningsmethode die 1 overlijden door longkanker op 5 kan vermijden (volgens de National Lung Screening Trial).
Het nadeel is echter dat er ook vaak iets wordt gezien wat achteraf helemaal geen kanker blijkt te zijn. Telkens er iets gezien wordt moet er echter een biopt of zelfs een kijkoperatie gebeuren om te weten of er kanker aanwezig is. De stress die dat met zich meebrengt is ook psychologisch zwaar.

Longkankeropsporing wordt aanbevolen aan mensen die aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Mensen tussen 55 en 74 jaar oud (Sommige instanties - US Preventive Services Task Force - raden screening aan tot 80 jaar.)
  • Die 30 pak-jaren gerookt hebben (1 pakje per dag gedurende 30 jaar OF 2 pakjes per dag gedurende 15 jaar OF 3 pakjes per dag gedurende 10 jaar.)
  • Die nu roken of minder dan 15 jaar geleden gestopt zijn
  • Ze moeten wel in goede gezondheid zijn (o.a. omdat je moet worden geopereerd als er longkanker wordt gevonden).

In België vindt deze screening niet systematisch plaats. Denk je dat je beantwoordt aan de voorwaarden voor een dergelijke screening? Praat er dan over met je arts.

Bloedtest

Een recente ontdekking van het International Agency for Research on Cancer (IARC) zou door middel van een bloedafname de personen kunnen opsporen die er baat bij hebben om deze screening te laten afnemen. Deze ontdekking moet nog in de praktijk worden gebracht.

Vergeet niet dat voorkomen beter is dan genezen!

Overweeg je screening? Vergeet dan zeker niet dat stoppen met roken altijd de beste methode is om je risico te verlagen.

Tabakstop staat tot jouw dienst om je te helpen om te stoppen met roken. Bel het gratis nummer 0800 111 00.

Lees meer informatie over longkanker op de website van Stichting tegen Kanker.

Bronnen: