De gevaren van passief roken

Passief roken

Je hoeft niet zelf te roken om door tabak te worden vergiftigd. Alleen al door naast een roker te staan en in te ademen, inhaleer je ongewild duizenden stoffen, waarvan er veel kankerverwekkend zijn.

Er bestaan 3 soorten rook:

  • Primaire rook: de rook die wordt geïnhaleerd door de persoon die rookt
  • Secundaire rook: de rook die uit de sigaret komt
  • Tertiaire rook: de rook die wordt uitgeblazen door de persoon die rookt

Je raadt het al: de secundaire rook is het gevaarlijkst voor de mensen die niet roken. Die is namelijk geconcentreerder aan giftige stoffen. Precies daarom is het verboden om te roken op openbare plaatsen.

En terecht! Het is immers bewezen dat meeroken de oorzaak kan zijn van heel wat ziektes bij niet-rokers, zoals een hartinfarct of longkanker.

Risico’s voor kinderen

Als je zwanger bent en rook inademt, vergiftig je je baby, ook al doe je dat ongewild.

In het algemeen zijn kinderen bijzonder kwetsbaar voor tabak. Dikwijls kunnen ze niet zelf uit de buurt gaan van de rokers in hun omgeving. Ze ademen dus tegen wil en dank stoffen in die voor hen een pak schadelijker zijn dan voor volwassenen, want hun immuunsysteem werkt nog niet even doeltreffend.

Allerlei infecties liggen op de loer: oorontstekingen, bronchitis, … Erger nog, men denkt dat passief roken het risico op wiegendood en sommige soorten van kanker, zoals een hersentumor, zou kunnen vergroten.

Wat kun je doen?

Als je toch wilt doorgaan met roken, moet je dat absoluut buiten doen. Het volstaat niet om de ramen open te zetten of onder een afzuigkap te roken: de giftige stoffen blijven in de lucht aanwezig.

Uiteraard is volledig stoppen met roken nog altijd de beste oplossing. De mensen in je omgeving hebben daar baat bij, en jijzelf op de eerste plaats.

Waar kun je terecht als je een steuntje in de rug wilt?

  • Bij Tabakstop op het gratis nummer 0800 111 00 (elke werkdag van 15u tot 19u)
  • Bij je huisarts
  • Bij een tabakoloog 

Over de maatregelen om kinderen tegen passief roken te beschermen bestaan er veel misvattingen. De enige manier om kinderen effectief te beschermen is hun leefomgeving 100 % rookvrij maken