Wat zit er in tabaksrook?

Een echte chemische fabriek

Er zitten ongeveer 7000 chemische stoffen in tabaksrook, iets wat de meeste rokers niet weten. Vaak doen bepaalde stoffen wel een belletje rinkelen, zoals nicotine en koolstofmonoxide, maar ze weten niet dat een sigaret een echt chemisch fabriekje is en dat die vele giftige stoffen je lichaam binnendringen en er schade aanrichten.

Enkele van die stoffen: teer, koolstofmonoxide, nicotine, irriterende gassen, vrije radicalen, stikstof, nitrosaminen, polonium 210, benzopyreen, benzanthraceen, cadmium, cyanide, nikkel, zink, formaldehyde, stikstofoxide, ammoniak, aceton, acroleïne, benzeen, hydrazine, enz.....

Wat is ...

  • Nicotine?

De nicotine in tabak is de voornaamste oorzaak van de fysische verslaving. Het is een “hard drug”. Wanneer men aan een sigaret trekt, bereikt nicotine in minder dan 7 seconden de hersenen. De stof zet zich vast op de nicotinereceptoren in de hersenen. Daardoor komt er dopamine vrij, wat een ontspannend en plezierig effect geeft. Wanneer een roker zijn nicotinedosis niet krijgt, ervaart hij ontwenningsverschijnselen.

Wat zijn de ongewenste effecten van nicotine?

De ingeademde nicotine versnelt de hartslag met 15 tot 20 slagen per minuut en verhoogt de bloeddruk. Het grootste probleem van nicotine is echter dat het verslavend is, daardoor verlang je naar de volgende sigaret. Het zijn de andere stoffen in de sigaret die de toxische effecten van tabak gaan veroorzaken.

  • Koolstofmonoxide?

Bij de verbranding van tabak vindt een ontbranding plaats. Deze ontbranding produceert koolstofmonoxide (CO), een kleurloos en geurloos maar erg giftig gas. De CO zet zich vast op de rode bloedcellen en neemt in het bloed de plaats in van zuurstof, waardoor de lichaamsorganen minder zuurstof krijgen. 

Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid?

Om het tekort aan O2 te compenseren, gaat het ruggenmerg meer rode bloedcellen aanmaken om het zuurstofgehalte in het bloed te verhogen. Dat wordt dikker en minder vloeibaar, waardoor het risico op o.a. verstopping van de aderen (trombose) stijgt. Dit risico wordt nog in de hand gewerkt door het feit dat de CO de neerzetting van cholesterol op de aderwanden stimuleert.

  • Teer?

Teer is een kleverige en plakkerige bruinzwarte stof in tabaksrook. Het is een mengsel van enkele honderden chemische stoffen die ontstaan bij de ontbranding van de tabak. Van die stoffen zijn er 90 kankerverwekkend (polycyclische aromatische koolwaterstoffen, nitrosaminen). Elk jaar worden nieuwe stoffen uit tabaksrook als kankerverwekkend bestempeld. Teer zet zich neer in de luchtwegen en de longen. Het is de voornaamste oorzaak van kanker.

Hoeveel teer ademt een roker in?

Een persoon die 1 pakje per dag rookt, ademt ongeveer het equivalent van een koffietas teer per jaar in. 

  • Additieven?

Naast de stoffen die natuurlijk aanwezig zijn in tabak (tabaksbladeren bevatten nicotine) en die worden geproduceerd bij de ontbranding, worden er ook heel wat andere stoffen toegevoegd tijdens de productie: dat zijn de additieven. 

Waarom worden deze additieven toegevoegd?

  • Om de tabaksrook aangenamer te maken (persoonlijke smaak van de roker, minder bittere rook, ...), 
  • Om de nicotine sneller naar de hersenen door te sturen, 
  • Om de rook minder zichtbaar te maken en een valse indruk te geven van onschadelijkheid

De additieven moeten de roker verslaafder maken en de tabaksproducenten dus een cliënteel garanderen dat regelmatig tabak blijft kopen. De ultieme doelstelling is te profiteren ten nadele van de gezondheid van de roker.