Dampen zonder te willen stoppen met roken

De ideale situatie is om te stoppen met zowel roken als met dampen. Maar sommigen kiezen ervoor de e-sigaret te gebruiken zonder volledig te willen stoppen met roken.

De e-sigaret is niet volledig risicoloos. De consumptie van een product houdt altijd risico’s in, zonder de omvang van die risico’s exact te kunnen becijferen.

Heel wat dampers getuigen dat hun gezondheid erop vooruit is gegaan nadat ze gestopt zijn met tabak en dit ondanks hun dagelijkse gebruik van de e-sigaret: verbeterde ademhaling, verlichting van longproblemen, … Er is inderdaad sprake van een daling van de risico’s. Het is dus beter te dampen dan te roken.

Je gezondheid gaat er alleen maar op vooruit als je helemaal geen gewone sigaretten meer rookt. Als je de e-sigaret en de gewone sigaret combineert, is het voordeel voor de gezondheid miniem.

We raden wie nog nooit heeft gerookt, zoals jongeren, ten stelligste af om te beginnen dampen. Als je geen nicotine inademt, kan je er immers niet aan verslaafd geraken. De tabaksfabrikanten hebben zich op de nieuwe markt van de e-sigaret gegooid en deinzen er niet voor terug jongeren langs deze ‘omweg’ te verleiden tot tabaksgebruik.