Nicotinezakjes: wat zegt de wet?

Tot maart 2023 zaten de nicotinezakjes in een grijze zone: ze vielen niet onder de tabakswet maar ook niet onder de wetgeving betreffende medicinale nicotineproducten. De autoriteiten kenden daardoor noch de ingrediënten, noch het nicotinegehalte (dat zeer hoog kan zijn).  Een verkoopverbod  aan minderjarigen was wel al van kracht, maar werd vaak niet gerespecteerd. 

Op vraag van de minister van Volksgezondheid werd op 14 maart 2023 een Koninklijk Besluit gepubliceerd in het staatsblad waardoor het in de handel brengen van nicotinezakjes verboden wordt vanaf 1 juli 2023 (behalve voor de kleinhandelaars die tot 1 oktober 2023 mogen verkopen).