Nicotinezakjes: wat zegt de wet?

Tot maart 2023 zaten de nicotinezakjes in een grijze zone: ze vielen niet onder de tabakswet maar ook niet onder de wetgeving betreffende medicinale nicotineproducten. De autoriteiten kenden daardoor noch de ingrediënten, noch het nicotinegehalte (dat zeer hoog kan zijn).  Een verkoopverbod  aan minderjarigen was wel al van kracht, maar werd vaak niet gerespecteerd. 

Nicotinezakjes zijn verboden volgens de wet sinds 1 juli 2023.