Vorming en opleiding: tabakoloog worden

VRGT organiseert in samenwerking met haar partners de interuniversitaire permanente vorming met getuigschrift 'Tabakologie en Rookstopbegeleiding'. De opleiding omvat 97 studie-uren (zelfstudie en stage inbegrepen) met lessen voornamelijk op zaterdagen.

De opleiding

De opleiding bevat een theoretisch luik in het eerste semester dat wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het tweede semester focust op de praktijk en omvat lesdagen, stagemomenten en een stage- en reflectieverslag. Aan het einde van de opleiding is er een juryexamen.

Locatie

VRGT - Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel

Enkel de praktijklessen “Motiverende gespreksvoering en strategieën m.b.t. gedragsverandering en terugvalpreventie” vinden plaats in de Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen, Liefdestraat 10, 3300 Tienen.

Prijs

De opleiding kost € 1000

Meer info

02/510 60 90 of site: https://rookstop.vrgt.be/vorming-opleiding/hoe-word-ik-tabakoloog

Doelpubliek

Tot de opleiding worden houders van volgende diploma's toegelaten:

Master in: de genees- heel en verloskunde, tandheelkunde, psychologie, farmaceutische zorg, geneesmiddelenontwikkeling, revalidatiewetenschappen, ergotherapie, kinesitherapie en pedagogische wetenschappen.
Professionele bachelor in: kinesitherapie, verpleegkunde, vroedkunde, dieet- en voedingsleer, toegepaste psychologie, sociaal werk, orthopedagogie en mondzorg.