Rookstopcoach voor gehospitaliseerde patiënten

Wanneer een roker is opgenomen in het ziekenhuis, raadt het medisch team hem aan te stoppen. En dit blijkt vaak ook de wens te zijn van de roker zelf. Maar een rookstop is niet altijd gemakkelijk te realiseren; en bovendien is de terugkeer naar huis dikwijls een risico op herval. Tabakstop stelt voor om de rokende patiënten door te verwijzen naar de persoonlijke rookstopcoaching via telefoon: een gratis en laagdrempelige steun. Dit kan gebeuren tijdens de periode van hospitalisatie (in het geval er geen tabakoloog of geen rookstopdienst actief is in het ziekenhuis) of wanneer ze het ziekenhuis verlaten (zodat de begeleiding opgestart door de tabakoloog of rookstopdienst van het ziekenhuis kan verdergezet worden).

Indien u, met goedkeuring van uw patiënt, een begeleiding door Tabakstop voorziet, verhoogt u zijn of haar kansen op slagen. Het online inschrijfformulier is op twee minuten ingevuld en wordt automatisch doorgestuurd naar Tabakstop wanneer u onderaan op de knop ‘verzenden’ klikt.

Inschrijvingsformulier voor de gehospitaliseerde patiënt

Ik verwijs een patiënt(e), met goedkeuring van de patiënt, door naar Tabakstop, voor een persoonlijke proactieve telefonische begeleiding die hem/haar zal helpen stoppen met roken. Deze begeleiding wordt verzorgd door een tabakoloog van Tabakstop.

Persoonlijke gegevens doorverwijzende professional
Persoonlijke gegevens van de patiënt
Enkel voor België
Wij kunnen contact opnemen van maandag tot en met zaterdag. Geef aub uw voorkeurdag en –dagdeel door.
Vragenlijst
(heel getal, geen komma)
Hoeveel en wat rookt u gemiddeld per dag?
stuks per dag
stuks per dag
stuks per dag
stuks per dag
stuks per dag
Kunt u in het kort de drie belangrijkste redenen opgeven waarom u wilt stoppen met roken?

In sommige gevallen van rookstopbegeleiding is het nuttig of nodig om contact op te nemen met de huisarts.
Indien u akkoord gaat met deze contactname, kan u de contactgegevens van uw huisarts invullen.

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

U staat op het punt om een patiënt in te schrijven voor de gratis telefonische rookstopbegeleiding van Tabakstop.

 

Het doel van de telefonische begeleiding is om de patiënt zo goed mogelijk voor te bereiden op het stoppen met roken en daarna te ondersteunen en adviseren in de soms moeilijke periode na de stopdatum. Het vraagt inzet en motivatie om te stoppen met roken en de patiënt heeft een stopplan nodig in de weken die volgen op het eerste gesprek.

 

De patiënt zal ongeveer één keer per week een telefoongesprek hebben met altijd dezelfde tabakoloog die contact zal opnemen op het door u aangegeven telefoonnummer. Aan het einde van elk gesprek zal er een afspraak gemaakt worden voor een vervolggesprek. Wij stellen een programma van een 8-tal gesprekken voor, gespreid over een periode van ongeveer 3 maanden.

 

Deze begeleiding is gratis maar vraagt een inspanning. Als u dit formulier invult, gaat de patiënt akkoord met deze voorwaarden:

 

Bent u niet bereikbaar voor een telefonische afspraak, laat dit dan minstens 24 u voor de afspraak weten. U kunt dit doen via het e-mailadres dat de tabakoloog u bezorgt. Elke gemiste afspraak zonder te verwittigen wordt afgetrokken van het totaal aantal gesprekken.

 

Indien u 2 opeenvolgende gesprekken hebt gemist zonder te verwittigen, wordt de begeleiding stopgezet. U kan ook beslissen om zelf de begeleiding vroegtijdig stop te zetten. We vragen u ons daarvan op de hoogte te brengen, ofwel via het e-mailadres van de tabakoloog, ofwel via het permanentienummer 0800/11100.

 

De telefoongesprekken moeten kunnen plaatsvinden in een rustige omgeving, met de volle aandacht. Dus bijvoorbeeld niet aan het stuur van de wagen, terwijl men huishoudelijke taken uitvoert of in gelijkaardige omstandigheden.

We vragen dat u zich tijdens de telefoongesprekken niet agressief gedraagt en niet onder invloed bent van alcohol of drugs.

 

De tabakologen kunnen beslissen om een gesprek dat niet in goede omstandigheden kan plaatsvinden te annuleren/in te korten. Ook in geval van respectloze en verbaal agressieve houding, behouden wij het recht om de begeleiding stop te zetten.

 

Het team van Tabakstop