Zadelde de Neanderthaler ons op met een gevoeligheid voor nicotineverslaving?

woensdag, 3 mei 2017
  • Genen van de Neanderthaler aanwezig in menselijk DNA
  • Vastgesteld verband tussen deze genen en bepaalde ziektes
  • Deze genen verhogen ook het risico op nicotinegewenning

We weten allemaal dat de Neanderthaler de neef is van de Homo Sapiens, onze voorouder. Recente studies bewijzen dat ons menselijke DNA bepaalde genen gemeenschappelijk heeft met dat van de Neanderthalers. Verrassend genoeg zouden deze genen het risico op nicotinegewenning verhogen.

Wie is de Neanderthaler?

De moderne mens behoort tot de familie van de Hominidae. Vandaag is hij de enige soort van de Hominidae of mensachtigen op aarde. Maar meer dan 30 000 jaar geleden leefden verschillende mensachtigen samen. Een van hen is ons welbekend: onze neef, de Neanderthaler, die om onverklaarde redenen volledig is verdwenen.

Bij een groot deel van de huidige wereldbevolking is 1 tot 4% van de genen afkomstig van die Neanderthaler. De Neanderthaler en de Homo Sapiens hebben elkaar ontmoet in Europa en een deel van Azië en hebben onderling seksuele relaties gehad.

De Neanderthaler heeft onze genetische bagage beïnvloed

Recent hebben Amerikaanse onderzoekers ontdekt op welke manier deze genen onze soort Sapiens hebben beïnvloed. Het onderzoek heeft, voor de eerste keer, het Neanderthaler-DNA in de genetische bagage van 28.000 volwassenen van Europese afkomst vergeleken.

De studie bevestigde dat deze genetische erfenis een niet te verwaarlozen effect heeft op de biologie van de moderne mens. “Onze conclusie is dat het DNA van de Neanderthalers de klinische trekken van de hedendaagse mens beïnvloedt”, aldus de onderzoekers.

Heel wat ziektes en nicotineverslaving maken deel uit van zijn erfenis!

Het DNA van de moderne mens zou meer dan 135.000 genetische varianten kennen die we te danken hebben aan de Neanderthalers. De onderzoekers bepaalden daarna de verbanden tussen deze varianten en bepaalde ziektes. Er werden twaalf ziektes in verband gebracht met deze genetische varianten, waaronder depressie, myocardinfarct en bloedstoornissen. Verrassend genoeg werd ook ontdekt dat bepaalde Neanderthaler-genen het risico op nicotinegewenning verhoogden. 

Ons genetisch materiaal bepaalt dus voor een stukje mee of je al dan niet verslaafd geraakt aan een sigaret. Eerder was ook al geweten dat onze genen meebepalen of je nu makkelijk of moeilijk van een rookverslaving afgeraakt. Onthou echter dat je, ondanks je genetische aanleg, zelf werk kan maken van een rookvrije toekomst. Het verleden kan je niet meer omkeren, maar de toekomst is aan jou!

Meer weten: