Wat is pyrazine?

maandag, 22 juni 2015

De voorbije dagen werd er in de media veel gesproken over pyrazine, een geheim bestanddeel van sigaretten. Waarover gaat het precies? Tabakstop licht toe.

Nicotine, belangrijkste bron van verslaving

Onderzoekers en het grote publiek zijn er zich tegenwoordig goed van bewust dat nicotine een belangrijke rol speelt in de fysieke verslaving aan roken. Nicotine activeert een neurotransmitter in de hersenen, dopamine, die inwerkt op het geluksgevoel, het humeur, het welbevinden. Wanneer een roker die probeert te stoppen geen nicotine meer binnenkrijgt, ervaart hij ontwenningsverschijnselen. Zijn humeur, zijn welbevinden, zijn geluksgevoel worden hierdoor beïnvloed. Er worden dan nicotinevervangers of geneesmiddelen voorgeschreven om deze ontwenningsverschijnselen te verzachten.

Pyrazine, een tweede verslavende stof

De onderzoekers die de mechanismen van een rookverslaving proberen te doorgronden, denken al lang dat nicotine niet de enige oorzaak kan zijn van een fysieke verslaving. Nu hebben ze inderdaad de rol van de chemische stof pyrazine ontdekt, die zowel geïsoleerd als in combinatie met nicotine een rol speelt bij rookverslaving.

Deze stof zit niet alleen in sigaretten, maar ook in roltabak en in e-sigaretten met nicotine. De tabaksproducenten gebruiken pyrazine om hun sigaretten verslavender te maken én het nicotinegehalte te verlagen, waardoor ze de indruk geven minder verslavend te zijn.

Pyrazine wordt ook gebruikt om de sigaretten meer smaak te geven en het teergehalte te verlagen. De sigarettenfabrikanten gebruiken dit soort additieven inderdaad wanneer ze de hoeveelheid teer willen verminderen. Een geluk (minder teer) bij een ongeluk (andere additieven)!

Doelgroep: de jongeren

Pyrazine geeft sigaretten een zachtere, minder bittere smaak waardoor de nicotine makkelijker wordt geïnhaleerd en opgenomen. De tabaksproducenten gebruiken deze stof om jongeren aan te spreken en hen sneller verslaafd te maken. Dat is waar het de sigarettenfabrikanten om gaat: aantrekkelijkere en meer verslavende producten die hen meer klanten opleveren, vaak voor de rest van hun leven.

Wat staat er in de wet?

De Amerikaanse en Europese overheden plannen op lange termijn bepaalde tabaksadditieven te verbieden, maar een verbod op pyrazine staat niet op de agenda, ook niet voor de vulling van elektronische sigaretten. Onderzoekers eisen echter een verbod.

Andere effecten:

Deze nieuw ontdekte verslavende stof heeft nog een aantal andere effecten. Ze maakt het rokers extra moeilijk om te stoppen met roken. Ze zorgt ervoor dat ex-rokers makkelijker in hun rookpatroon hervallen. En bovendien maskeert dit product de risico’s van zowel actief als passief roken. Kortom, een chemische substantie met de bedoeling verslaving in de hand te werken.

A study of pyrazines in cigarettes and how additives might be used to enhance tobacco addiction (Hillel R Alpert, Israel T Agaku, Gregory N C). & Le Soir, Frédéric Soumois, 12/06/2015