Vlaanderen en Wallonië willen rookverbod in de wagen in het bijzijn van kinderen

vrijdag, 15 december 2017
  • Een belangrijke, hoge concentratie aan fijnstof in de auto
  • Groot risico voor kinderen
  • Het grote publiek is voorstander van het verbod

De Waalse regionale Minister van Leefmilieu Carlo Di Antonio heeft recent aangekondigd dat het in 2018 verboden zal worden te roken in de auto in het bijzijn van minderjarige kinderen. De maatregel zal enkel gelden op Waals grondgebied. In Vlaanderen heeft de Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege ook aangekondigd dat ze van plan is het roken in de auto in het bijzijn van kinderen te verbieden, als deze maatregel niet wordt doorgevoerd op het federale niveau.

Waarom niet roken in de auto?

Professor Tim Nawrot van de Universiteit Hasselt heeft in 2014 de stijging van het aantal fijne deeltjes gemeten voor en na het roken van een sigaret, met gesloten en met open raam. De concentratie aan fijn stof steeg van 10.000 ultrafijne deeltjes per cm³ zonder roken naar onmiddellijk 3 miljoen fijnstofdeeltjes na het roken van 1 sigaret in de auto met gesloten ramen. Met het raam open, daalde de fijnstofconcentratie onmiddellijk, maar bleef die toch gevaarlijk hoog. Deze deeltjes hebben gevolgen voor de gezondheid! Kleine kinderen die passief roken lopen meer risico op ernstige luchtweginfecties, wiegendood en op latere leeftijd ook op kanker. Kinderen zijn erg kwetsbaar en kunnen bovendien niet zelf uit de auto stappen. 

Zal deze maatregel goed worden ontvangen?

Rokers zijn zich vaak wel degelijk bewust van de gevaren en het grote publiek is voorstander van het verbod. Volgens de laatste enquête van Stichting tegen Kanker in oktober laatstleden, vond 93% van de ondervraagden het normaal om niet te roken in een auto in het bijzijn van kinderen. Zelfs onder de rokers was er het merendeel voorstander van zo’n verbod: 88%.

Wanneer gaat de wet in?

Het rookverbod in de auto in het bijzijn van minderjarigen zou eind 2018 van kracht worden in Wallonië en in Vlaanderen, als de Vlaamse Minister het Waalse initiatief volgt.

In 2015 vroeg de Nationale Coalitie tegen Tabak de federale overheid al om een dergelijke maatregel in te voeren. In april 2016 stelde de federale minister van volksgezondheid Maggie De Block haar antitabaksplan voor, met daarin het rookverbod in de auto in het bijzijn van kinderen. Deze wet is al van kracht in Frankrijk en Engeland en in verschillende Canadese, Australische en Amerikaanse staten.

Wat gebeurt er bij inbreuk op de wet?

De overtreder riskeert een boete van 150 euro. De politie zal waken over de navolging van de wet.

Bronnen: