Verzekering voor rokers

vrijdag, 24 juli 2015

Wanneer men een lening aangaat om een huis of een appartement te kopen, tekent men niet enkel voor de storting van het geleende bedrag en van de interesten, maar ondertekent men ook een levensverzekeringscontract. De premie van deze verzekering zal natuurlijk worden berekend op basis van het te verzekeren goed en van de looptijd van de lening, maar ook op basis van het risico op overlijden op het moment dat het contract wordt ondertekend. Dit risico op overlijden hangt af van de leeftijd, de gezondheidsantecedenten, de eventuele beoefening van extreme sporten en van de levensstijl. Roken is een aspect van dit laatste punt.

Rokers betalen meer

Als je rookt, zal jouw premie worden vermeerderd met 20 tot zelfs 30%. Dit is te verklaren door de vele gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met roken: kanker, cardiovasculaire aandoeningen, longziektes, … De verleiding om je rookgedrag niet te vermelden op deze documenten is dus groot. Maar in geval van twijfel, kan de verzekeraar de link leggen tussen het overlijden en een tabak-gerelateerde aandoening en beslissen om de verzekering niet uit te betalen.

En als je stopt met roken tijdens de looptijd van het contract?

Als je rookte toen je het contract ondertekende maar daarna bent gestopt, ben je niet verplicht deze extra premie te betalen tot het contract afloopt. De verzekeraar moet daarvoor een verlaging van de premie toestaan. Als je akkoord gaat met deze verlaging, kan je je verzekering laten herbekijken. Maar let op, deze herevaluatie houdt dan rekening met je intussen verder gevorderde leeftijd en eventuele intussen opgedoken ziektes. De herevaluatie zou eventueel in jouw nadeel kunnen uitvallen.

Wat er ook van zij, het is interessant om deze verandering van levensstijl te melden aan je verzekeraar, maar pas als je minstens 2 jaar geen sigaret meer hebt aangeraakt. Meestal volstaat een eenvoudige verklaring, maar de verzekeraar kan een urine- of bloedstaal vragen.

LA DERNIERE HEURE / NAT 2/6/2015