Varenicline nuttig voor rokers met chronische obstructieve longziekte

woensdag, 29 april 2015

Deze rokers ervaren nochtans veel moeite met stoppen.

Vele rokers met chronische obstructieve longziekte slagen niet in rookstop

Tabaksgebruik is de voornaamste risicofactor voor chronische obstructieve longziekte. Wie met die ziekte toch blijft roken, verergert zijn ziekte en zal de longfunctie sneller verliezen.

Stoppen met roken is de enige manier om de opmars van de ziekte af te remmen. En toch blijven heel wat patiënten (30 – 43%) met chronische obstructieve longziekte roken. De nood aan efficiëntere behandelingen voor deze bevolkingsgroep is dus groot!

Varenicline even doeltreffend als bij andere groepen

Amerikaanse onderzoekers van de Universiteit van California voerden een studie uit bij patiënten met lichte tot matige chronische obstructieve longziekte. De deelnemers waren afkomstig uit de VS, Spanje, Frankrijk en Italië. De ene groep kreeg Varenicline (2x1mg/dag) gedurende 12 weken en de andere een placebo. De deelnemers werden 40 weken gevolgd.

De resultaten van de studie toonden aan dat de doeltreffendheid van het geneesmiddel vergelijkbaar was met wat vastgesteld werd bij andere bevolkingsgroepen. De onthoudingsscore liep op tot meer dan 40% in weken 9 tot 12, meer dan 25% voor de weken 9 tot 24 en meer dan 18% voor de weken 9 tot 52.

Verlenging van de behandeling?

Vaak werd er herval vastgesteld aan het eind van de behandeling. De onderzoekers denken dus dat het interessant kan zijn om de behandeling te verlengen tot 6 maand, zelfs bij de rokers die al na 3 maand volledig stopten.

Effects of Varenicline on Smoking Cessation in Patients With Mild to Moderate COPD: A Randomized Controlled Trial, Mediquality, 17/03/2015