Stoppen met roken om een depressie te overwinnen

maandag, 27 maart 2017

• Rokers lijden meer aan mentale stoornissen
• Stoppen met roken verlicht deze stoornissen
• Zich laten helpen is belangrijk om te slagen

De rokers die onze Tabakstoplijn contacteren, vinden vaak dat roken hen helpt om hun depressie onder controle te houden. Maar is dat echt zo? Een studie toont aan dat tabak geen wondermiddel is tegen depressie en dat stoppen met roken net een gunstig effect heeft.

40% van rokers lijdt aan mentale stoornissen

Het aantal personen dat lijdt aan mentale stoornissen ligt dubbel zo hoog bij rokers dan bij het grote publiek (ongeveer 40% tegenover 20%). Op basis van een Engelse studie schat men dat van de 9,6 miljoen volwassen rokers ongeveer 3 miljoen een mentaal gezondheidsprobleem heeft.

Stoppen met roken om depressie tegen te gaan

Volgens een ander onderzoek hebben van de 3775 personen die een kliniek bezochten om te stoppen met roken, de rokers, die leden aan een depressie en erin geslaagd waren te stoppen met roken, een verbetering van hun geestelijke gezondheid ervaren. Van de personen met een gematigde of ernstige depressie die gestopt zijn met roken, gaf 66% blijk van onbestaande of minimale depressiesymptomen; en dit gedurende een opvolging van een jaar na de rookstop.

Extra hulp is noodzakelijk

De onderzoekers constateerden dat personen die leden aan een depressie het moeilijker hadden om te stoppen met roken dan rokers zonder mentale problemen. Ze hebben dus nood aan extra hulp om te stoppen. “Rookstopbegeleiding kan dus erg doeltreffend zijn voor mensen die lijden aan een depressie en de uitbreiding van het aantal consultaties verhoogt de kans om een depressie te overwinnen”, toont het onderzoek aan.

Depression and Smoking Cessation: Evidence from a Smoking Cessation Clinic with 1-Year Follow-Up http://link.springer.com/article/10.1007/s12160-016-9869-6