Stoppen met roken: goed voor de gezondheid…en de moraal!

dinsdag, 25 februari 2014

26 studies over de effecten van rookstop werden geanalyseerd om de impact na te gaan van rookstop op het psychologisch evenwicht van ex-rokers. Stoppen met roken blijkt een positieve invloed te hebben op depressie, angst en stress. Dat effect werd zowel vastgesteld bij mensen met psychische problemen als bij anderen.

Beter nog: stoppen met roken zou even- of zelfs meer - doeltreffend zijn dan antidepressiva bij de behandeling van angststoornissen en gemoedsproblemen.

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Rookstop verbetert de geestelijke gezondheid

Deze studie betrof rokers van beide geslachten met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar die 10 tot 40 sigaretten per dag rookten. Alle deelnemers werden bevraagd op twee momenten: een keer voor hun rookstoppoging en een tweede keer tussen 6 weken en 6 maanden na het stoppen met roken.

Uit het geheel van deze 26 studies blijkt dcat mensen die waren gestopt met roken minder tekens vertoonden van depressie, angst en stress. Ze hadden ook een meer positieve kijk op het leven. Deze verbetering van het geestelijk welzijn werd ook vastgesteld bij mensen met psychische stoornissen. Dat is belangrijk want deze mensen roken vaak om hun onwel gevoel te kalmeren.

Rookstop gunstig voor mensen met psychische problemen

We weten al lang dat stoppen met roken alleen maar goed is voor de gezondheid zowel op korte als op lange termijn. Op de website van Tabakstop kunt u een lijst vinden van alle negatieve effecten van tabak op uw gezondheid.

Vaak halen rokers echter volgend argument aan om hun gewoonte te verrechtvaardigen: de sigaret is goed voor hun moraal. Maar uit deze studie blijkt dus dat stoppen met roken ook de psychische toestand verbetert.

Het argument van de sigaret als antistressmiddel zou dus geen stand houden. Rookstop zou dus een dubbel voordeel bieden: lichamelijk EN psychisch.
 
Natuurlijk kunnen er in het begin van de rookstop ontwenningsverschijnselen optreden die tijdelijk meer hinder kunnen geven op gebied van angst en onwel gevoel. Daarom beginnen veel rokers terug te roken omdat ze denken dat dit hen terug kan kalmeren. Deze klachten houden verband met de afhankelijkheid en zijn een ontwenningssyndroom.

De verdienste van deze studie is dat er is aangetoond dat eens deze tijdelijke hinder voorbij is, er duidelijk meer voordeel wordt gehaald op gebied van psychologisch welbevinden dan wanneer men afhankelijk is van de nicotine.

 

Mediquality 15/02/14; British Medical Journal 2014;348:g1151