Sigaretten: de testen zijn geen correcte weergave van de werkelijkheid

dinsdag, 27 februari 2018
  • In Frankrijk dient CNCT ook klacht in.
  • Wegens bedrog door de tabaksproducenten.
  • Onzichtbare gaatjes in de filters verlagen de concentraties teer, nicotine en koolstofmonoxide.

Het Comité National Français contre le Tabagisme (CNCT) heeft een aanklacht ingediend tegen 4 Franse filialen van tabaksproducenten. Hiermee volgen ze het voorbeeld van Nederland waar er sinds september 2016 al aangiftes lopen tegen de 4 grootste tabaksbedrijven. Recent heeft het Openbaar Ministerie in Nederland de aanklacht geseponeerd. De Nederlandse organisaties, die willen dat er een criminele strafzaak van komt, zullen zeker in hoger beroep gaan. Een belangrijk argument, zowel in Nederland als in Frankrijk, betreft het opzettelijk manipuleren van de sigaret door piepkleine, voor het oog onzichtbare gaatjes in de filters.

Een maximaal aantal schadelijke stoffen in sigaretten

Volgens de Europese richtlijn voor tabaksproducten mag sigarettenrook maximum 10 mg teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolstofmonoxide bevatten om te mogen worden verkocht. Die hoeveelheden worden berekend met de ISO-methode door middel van rookmachines. 

Is deze meetmethode betrouwbaar?

Deze ISO-methode is geen exacte manier om de werkelijke hoeveelheid teer, nicotine en koolstofmonoxide te bepalen die een roker binnenkrijgt. Een van redenen is dat de met deze ISO-methode gemeten rook wordt vermengd met lucht, die door kleine ventilatiegaatjes in de sigarettenfilter wordt geblazen. Vandaag heeft 97% van de sigaretten van die kleine gaatjes in de filter. De gaatjes verlagen de concentraties teer, nicotine en koolstofmonoxide, waardoor de rookmachine lagere waarden meet.

Een roker is geen machine

Rokers gedragen zich niet als een machine wanneer ze roken: om de gewenste hoeveelheid nicotine te inhaleren, dichten ze bewust of onbewust de ventilatiegaatjes af, met de vingers en de mond. Ze ademen dieper, langer of vaker in.

Wat zijn de risico’s voor de rokers?

Rokers worden in het echte leven dus blootgesteld aan hogere concentraties teer en koolstofmonoxide dan wordt gemeten en is toegestaan.

Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid, want giftig en kankerverwekkend; net als vele andere stoffen in de sigarettenrook, zoals bv. acetaldehyde en acroleïne.

Sigarettenproducenten weten zelf heel goed dat de waardes van nicotine, teer en koolstofmonoxide, zoals gemeten in de testsituaties, veel lager zijn dan wat de roker binnen krijgt bij het consumeren van hun producten.  Daarom gebruikt CNCT de term “filtergate”.

Wat zit er in tabaksrook?