Logo

Roltabak is nog ongezonder dan gewone sigaretten

dinsdag, 27 augustus 2013

De crisis doet rokers naar roltabak grijpen. Uit een enquête van de Stichting Tegen Kanker blijken in 2013 35% van de rokende Belgen roltabak te roken tegenover 25% het jaar voordien. Een gerolde sigaret kost 3 tot 4 keer minder dan een gewone sigaret.

Het misverstand leeft dat roltabak gezonder zou zijn, omdat het ‘natuurlijker’ lijkt en er minder tabak aanwezig is in de sigaret. Het tegendeel is waar: roltabak is giftiger.

De hoeveelheid nicotine, teer en koolstof die rokers inademen via een zelf gerolde sigaret ligt 3 tot 6 maal hoger in vergelijking met industriële sigaretten. Dit varieert naargelang het soort tabak, sigarettenblaadjes en de wijze waarop de sigaret wordt gerold.

Van tabaksrook afkomstig van een gewone sigaret is bekend dat ze 4.000 chemische waarvan 40 kankerverwekkende stoffen bevat. Aan roltabak zijn nog meer extra producten toegevoegd om te vermijden dat de tabak samenklit.

Bovendien, ook al wordt de roltabak aangeduwd, is er altijd meer lucht tussen de tabaksslierten aanwezig. Dit bevordert de verbranding. Door de grotere warmte komen de gifstoffen met meer kracht vrij en penetreren ze dieper in de luchtwegen.

Het is dan ook vreemd dat de reglementering voor roltabak nog minder streng is dan voor klassieke sigaretten. Op de pakjes roltabak staan geen waarschuwingsfoto’s, noch het nummer van Tabakstop. Roltabak is in ons land uitzonderlijk goedkoop omdat de belastingen lager zijn dan op gewone sigaretten.

Roltabak is in Nederland de helft duurder, in Frankrijk dubbel zo duur en in Groot-Brittannië zelfs drie keer zo duur. Enkel in Luxemburg is roltabak 2 procent goedkoper dan in ons land.

Informatie over stoppen met roken: 0800 111 00 elke werkdag van 15 tot 19u, gratis en anoniem.