Nieuwe studie van Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

dinsdag, 21 november 2017
  • Roken verkort de levensverwachting
  • Door niet te roken win je jaren
  • Bovendien blijken dit vooral jaren in goede gezondheid te zijn

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) publiceerde recent een nieuwe studie rond tabaksgebruik. De resultaten van deze nieuwe studie baseren zich op gegevens die werden ingezameld bij 30 000 personen (rokers en niet-rokers) tijdens de Nationale Gezondheidsenquêtes van 1997, 2001 en 2004. Deze nieuwe studie leidt tot een belangrijke conclusie: niet roken doet langer leven. En nog belangrijker, de studie toont aan dat de gewonnen jaren voornamelijk jaren zijn in goede gezondheid (zonder ‘beperkingen’).

Hoe zit het met de levensverwachting van niet-rokers in vergelijking met rokers?

Niet-rokende mannen winnen globaal bijna 9 levensjaren in vergelijking met dagelijkse rokers. Niet-rokende vrouwen leven globaal bijna 6 jaar langer dan dagelijkse rooksters.  

Niet-rokers winnen vooral jaren in goede gezondheid

Roken wordt vaak in verband gebracht met de kans op overlijden, maar het resulteert ook in een achteruitgang van de algemene gezondheidstoestand. Roken verhoogt het risico op bepaalde aandoeningen, waarvan sommige chronisch zijn, en die kunnen leiden tot ‘beperkingen’. Die ‘beperkingen’ die in deze studie gemeten werden, zijn gezondheidsproblemen die een impact hebben op de mobiliteit en de capaciteit om bepaalde dagelijkse activiteiten uit te voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het naar bed gaan, uit bed stappen, op een stoel gaan zitten, terug opstaan uit een stoel, zich aankleden, zich uitkleden, het gezicht en de handen wassen, eten, naar het toilet gaan, …

De levensverwachting in goede gezondheid, dus zonder ‘beperkingen’, van niet-rokende mannen telt gemiddeld 8,5 jaar meer dan die van dagelijkse rokers. 

Bij niet-rokende vrouwen stijgt de levensverwachting in goede gezondheid gemiddeld met 4,3 jaar. 

Hoe zijn dergelijke verschillen in de levensverwachting tussen dagelijkse rokers en niet-rokers te verklaren?

De langere levensverwachting van niet-rokers wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan een lagere sterfte veroorzaakt door longkanker, larynxkanker en luchtpijpkanker, door chronische ademhalingsaandoeningen en door hartaandoeningen.

Wat de ‘beperkingen’ betreft, is de langere levensverwachting van niet-rokende mannen het gevolg van de lagere incidentie van ziekten ter hoogte van het bewegingsapparaat (artrose, lendenpijn, osteoporose, enz.). Bij vrouwen wordt die veeleer toegeschreven aan een daling van het risico op respiratoire ziekten (bronchitis, astma, enz.).

 

https://www.wiv-isp.be/nl/pershoek/impact-van-roken-op-de-levensverwachting-het-wetenschappelijk-instituut-volksgezondheid