Nieuwe communicatiestrategieën van tabaksfabrikanten naar jongeren

maandag, 17 september 2018
 

Sinds twee jaar zien Amerikaanse verenigingen voor de bestrijding van tabaksgebruik (waaronder The Campaign for Tobacco-Free Kids) nieuwe communicatiestrategieën opduiken: van tabaksfabrikanten naar jongeren. Ze ontdekten dat de tabaksindustrie het verbod op tabaksreclame omzeilt door een nieuw soort ‘trendsetters’ in te zetten: jongeren die zeer actief zijn op sociale media en die door een groot aantal andere jongeren worden gevolgd.

 
Ze betalen deze beïnvloeders (influencers) voor het verspreiden van foto’s die roken renormaliseren of de boodschap uitsturen dat “roken een persoonlijke keuze is”. Het uiteindelijke doel van dit alles is het aantrekken van nieuwe rokers. De jongeren die in de verslavingsval trappen, zullen gedurende vele jaren trouwe tabaksklanten zijn.
 
Verschillende verenigingen sluiten zich aan bij de initiatiefnemers van dit onderzoek en plaatsen een petitie online die de Amerikaanse overheid vraagt maatregelen te treffen om een einde te maken aan deze praktijken.
 
Bronnen: 

Commentaar van Stichting tegen Kanker

 
Productplaatsing in de media (zoals het horen vermelden van een merk in een programma, een video, een film of een internetbericht) is niet nieuw. Maar verantwoorde bedrijfsvoering vereist dat op sociale media een specifieke vermelding aangeeft dat de inhoud betaald werd door een merk (#Ad, #sponsored…).
 
De verenigingen die de kat de bel aanbinden, tonen aan dat deze waarschuwende vermeldingen afwezig zijn, ook al ontvangen deze ‘sterren’ op sociale media wel degelijk geld om foto’s van zichzelf te plaatsen terwijl ze een sigaret van merk X roken, aan het werk zijn met een pakje van merk Y, ‘nonchalant’ op hun bureau gelegd, of een pakje van merk Z in de hand hebben (waarbij erop wordt toegezien dat de boodschappen voor de volksgezondheid of de ontradende foto’s verhuld zijn)... Andere jongeren maken enkel promotie voor feestelijke evenementen waar de sigarettenmerken zeer aanwezig zijn en nodigen ‘hun volgers’ hierop uit. Het merk wordt in deze gevallen nooit vermeld, alles gebeurt zeer subtiel.
 
De tabaksfabrikanten ontkennen met klem dat zij deze nieuwe ambassadeurs vergoeden. Deze jongeren zouden volgens de tabaksbedrijven op eigen initiatief handelen. Maar een bericht afkomstig van British Tobacco, dat op de website van New York Times werd gepubliceerd, onthult de voorwaarden voor de samenwerking: de publicaties van de influencer moeten een bepaald aantal keren per week worden gedeeld, en hij of zij moet de inhoud van de pagina van de tabaksfabrikant elke week ‘liken’.
 
Het staat vast dat internet een wereldwijd klankbord vormt voor allerlei soorten boodschappen. Merkproducten krijgen zo toegang tot miljoenen, zo niet miljarden “viewers”. Het lijkt erop dat de tabaksfabrikanten besloten hebben hiervan gebruik te maken om jongeren te bereiken. In dit geval is Instagram het meest gebruikte netwerk. Maar ook Twitter, Facebook en in mindere mate LinkedIn, worden ingezet. The Campaign for Tobacco-Free Kids stelde dit soort praktijken in 40 landen vast, waaronder landen met een verbod op tabaksreclame.
 
Internet en sociale media zijn niet de enige doelwitten voor productplaatsing van de tabaksindustrie. Ook films en series zijn belangrijke platformen met een groot bereik! Het voorbije jaar lichtte Stichting tegen Kanker de autoriteiten al in over de plaatsing van rookgedrag in televisiefictie. Het wordt tijd om het probleem op alle mediakanalen aan te pakken!