Nieuwe campagne Tabakstop

dinsdag, 17 mei 2016

Nieuwe Campagne Tabakstop

De boodschap van de nieuwe campagne van Tabakstop is heel simpel: “Bezorgd om dat pakje dat je altijd bij je draagt? Goed nieuws! Ook de oplossing draag je overal mee. … De oplossing heb je op zak”. De TV-spot (30 seconden) zoomt vervolgens in op zo’n nieuw pakje waarbij je duidelijk het gratis nummer 0800 111 00 en tabakstop.be in beeld krijgt. Bij deze campagne horen ook een langer filmpje (82 seconden) en een nieuwe folder “Ik voel me zoveel beter zonder tabak” die gebruikt kunnen worden in wachtzalen of bij lokale acties.

Voor foto's van de pakjes dient u contact op te nemen met de FOD Volksgezondheid.

Belgische omzetting van EU-richtlijn voor tabaksproducten

België moet tegen 20 mei 2016 de Europese Tabaksproductenrichtlijn (2014/40/EU) omzetten in nationale wetgeving. Vanaf die datum zijn op roltabak ook afschrikwekkende foto’s en het nummer van de rookstophulpdienst Tabakstop verplicht. Sigarettenpakjes zullen er eveneens anders uitzien, met grotere gezondheidswaarschuwingen op voor- en achterkant alsook een nieuwe stijl voor informatie over Tabakstop. Stichting tegen Kanker juicht de toepassing toe en speelt hier op in met een nieuwe campagne “De oplossing heb je op zak”.

In april 2014 legde Europa een nieuwe Europese richtlijn voor tabaksproducten op aan haar lidstaten. Deze kregen twee jaar de tijd om hun tabakswetgeving aan te passen aan deze richtlijn. Op 20 mei dit jaar verloopt deze termijn.

Minister De Block vaardigde in dit kader reeds twee koninklijke besluiten uit. Naast deze twee koninklijke besluiten wordt nu in een ministriëel besluit vastgelegd hoe informatie over hulp bij stoppen met roken en de vermelding van Tabakstop op de nieuwe verpakkingen van tabaksproducten moet komen. Met deze besluiten zal België voldoen aan de Europese richtlijn voor tabaksproducten.

Hoe zien de nieuwe pakjes eruit?

Zowel op sigarettenpakjes, roltabak als op tabak voor waterpijp komen er grotere gezondheidswaarschuwingen die 65% van de beschikbare plaats innemen, en dit op zowel voor- als achterkant. De oude sigarettenpakjes bevatten gezondheidswaarschuwingen aan slechts één kant (nl. de achterkant bij displays). Bij roltabak en tabak voor waterpijp waren er tot nu toe geen foto’s verplicht. Op de zijkant van de nieuwe sigaretten, roltabak en waterpijp pakjes komt te staan: “Roken is dodelijk — Stop nu” en “Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken ”.

De nieuwe gecombineerde gezondheidswaarschuwingen op voor- en achterkant omvatten een foto uit de fotobibliotheek die Europa aanreikt, een waarschuwingstekst in de 3 talen van ons land en informatie over Tabakstop (0800 111 00 en tabakstop.be).
Er is een overgangsmaatregel voorzien tot 20 mei 2017. Dit wil zeggen dat winkeliers de stock met de oude verpakkingen nog mogen verspreiden tot die datum.