Meer verlof voor de niet-rokers van een Japans bedrijf

vrijdag, 15 december 2017
  • Meer verlofdagen voor niet-rokers in Japan
  • De rokers werkten minder dan hun collega’s die niet roken
  • In België zou het initiatief discriminerend zijn

In Japan heeft een bedrijf met 120 werknemers 6 extra vakantiedagen per jaar gegeven aan het personeel dat niet rookt. De maatregel werd algemeen verspreid en besproken in de pers. 

Niet-rokers belonen

Volgens het bedrijf is deze maatregel een manier om de niet-rokers te belonen omdat zij iets langer werken dan hun collega’s die wel roken. We moeten er wel aan toevoegen dat het bedrijf op de 29ste verdieping ligt en het dus minstens 10 minuten duurt om naar de rokerszaal op de begane grond te gaan en terug te keren. Als ze verschillende rookpauzes nemen, hebben ze na een werkdag minder lang gewerkt dan de niet-rokers. 

Aangezien de gesprekken in de rokersruimte meestal over het werk gaan en de rokers er ideeën uitwisselen en met elkaar overleggen, besloot het bedrijf om niet de rokers te straffen, maar de niet-rokers te belonen. Een mooi cadeau, want Japan staat bekend om het lage aantal vakantiedagen: officieel heeft elke Japanse werknemer recht op 10 dagen verlof vanaf 6 maanden anciënniteit en op maximum 20 verlofdagen na meer dan 6 jaar anciënniteit.

Sinds de invoering van de maatregel, konden 30 van de 120 werknemers al genieten van dit extra verlof. De directie van de onderneming beschouwt de extra vakantiedagen als een manier om de werknemers te motiveren om te stoppen met roken.

Zou deze maatregel mogelijk zijn in België?

In België zou dit initiatief als discriminerend worden beschouwd. Een werkgever zou zo naar eigen goeddunken extra verlofdagen kunnen geven aan wie hij wil, volgens discriminerende criteria. Deze maatregel zou bij ons niet worden toegestaan.

Bronnen: