Meer pijn bij de maandstonden door roken

vrijdag, 13 februari 2015

Een onderzoek bij Australische vrouwen heeft uitgewezen dat roken het optreden van erg pijnlijke maandstonden in de hand werkt.

Hoe meer sigaretten, des te groter het risico

Het gaat hier om een grootschalige studie bij meer dan 9 000 vrouwen die over gemiddeld 13 jaar werden gevolgd. Zowat 25% van hen vermeldden ernstige pijn bij de maandstonden en een zelfde percentage was ook rookster. Bij ongeveer 14% van de vrouwen was er uitgesproken pijn bij de menstruatie in 70 tot 80% van de tijd en men spreekt dan van chronische dysmenorree.

Het risico op dergelijke chronische ernstige pijnlijke menstruaties was 33% hoger bij ex-rokers en zelfs 41% bij nog actieve rooksters. Het risico op ernstige pijn bij de maandstonden bleek in deze studie des te groter te zijn naarmate de vrouwen meer sigaretten per dag rookten. Ook de leeftijd waarop meisjes beginnen te roken speelt een rol: het risico lag 59% hoger voor vrouwen die begonnen te roken vóór de leeftijd van 13 jaar en 50% hoger voor degenen die vanaf 14 of 15 jaar waren begonnen.

Minder zuurstof

Hoe kan roken pijnlijke maandstonden in de hand werken? Dat is nog niet volledig bewezen maar we weten dat door roken het zuurstofgehalte naar weefsels vermindert en bloedvaten doet vernauwen. Dat zou dus ook in de baarmoeder een rol kunnen spelen bij de pijn tijdens de maandstonden.

Dit verband tussen roken en uitgesproken pijn bij de maandstonden kan een bijkomende motivatie zijn voor vrouwen om te stoppen met roken en voor meisjes om niet te beginnen roken.

Pil en roken: een slechte combinatie

Sommige vrouwen nemen de anticonceptiepil tegen pijnlijke maandstonden maar hierbij mag men niet vergeten dat vrouwen die roken en de pil nemen een verhoogd risico hebben op vorming van bloedklonters of bloedingen in de hersenen.

Hong Ju et al. Smoking and trajectories of dysmenorrhoea among young Australian women Tobacco Control 17/11/14. Mediquality 26/1/15