Het motivatiegesprek, een techniek die zijn sporen al heeft verdiend

vrijdag, 10 juli 2015

Een Hispano-Colombiaanse studie toont aan dat het motivatiegesprek een doeltreffende tool is om rokers te helpen om te stoppen met roken. Dankzij dit soort gesprek kan je als roker de positieve emotionele respons die je associeert met roken ombuigen, toch gedurende enige tijd.

Wat is een motivatiegesprek?

Het motivatiegesprek is een techniek die tabakologen gebruiken om rokers te begeleiden bij het stoppen met roken. Je zou zo’n gesprek kunnen definiëren als een “samenwerkende omgangsstijl die de zelfmotivering en het streven naar verandering kan versterken”. Het motivatiegesprek is gebaseerd op empathie, respect, het niet-veroordelen en sluit elke directe confrontatie uit. De therapeut positioneert zich niet als “de specialist”. Hij verstrekt informatie, op vraag van de persoon en op niet-autoritaire wijze. Hij laat de persoon toe de eigen twijfels te onderzoeken, zelf keuzes te maken en zich de eigen beslissingen in alle vrijheid toe te eigenen.

Onderzoek toont doeltreffendheid aan

Onderzoekers van de Universiteit van Grenada in Spanje en van San Buenaventura in Colombia hebben onderzoek gevoerd naar dit soort van motivatiegesprek. Binnen het kader van een internationaal project hebben ze 53 vrijwilligers geëvalueerd die al langer dan een jaar meer dan 10 sigaretten per dag rookten en geen intentie hadden om te stoppen. De onderzoekers organiseerden een gesprek van 20 minuten met een specialist in motivatiegesprekken. Een controlegroep kreeg een standaard, confronterend, niet-motiverend gesprek.

De conclusies van de studie tonen aan dat het motivatiegesprek efficiënter is. “Dit type gesprek laat de rokers toe om, tenminste tijdelijk, de positieve emotionele respons die zij associëren met tabak om te buigen, waardoor ze een van de belangrijkste obstakels om te stoppen met roken kunnen overwinnen”, lichten de auteurs van het onderzoek toe.

Waar vind je tabakologen die zijn opgeleid in deze gesprekstechniek?

De grote meerderheid van de Belgische tabakologen en alle tabakologen van Tabakstop zijn opgeleid in de techniek van het motivatiegesprek. Op deze site vind je een lijst van de erkende tabakologen en van de rookstopcentra: www.erkendetabakologen.be. Het RIZIV betaalt 8 sessies gedeeltelijk terug, voor een bedrag van € 30 voor de eerste sessie en van € 20 voor de volgende sessies.

Zwangere vrouwen krijgen een terugbetaling van € 30 voor elke sessie. De tabakologen van Tabakstop op 0800/111 00 kunnen je helpen een tabakoloog te vinden in jouw buurt. Bovendien geeft Tabakstop gratis telefonische coaching aan wie wil stoppen met roken.

From appetitive to aversive: Motivational interviewing reverses the modulation of the startle reflex by tobacco cues in smokers not ready to quit, Carlos Gantiva, Pedro Guerra, Jaime Vila & Behaviour Research and Therapy - Volume 66, Maart 2015, Pagina’s