Gearomatiseerde tabak: aantrekkelijk voor jongeren maar gevaarlijk voor de gezondheid

donderdag, 2 oktober 2014

Een recente studie uit Canada toont aan dat gearomatiseerde tabak bij de jeugd zeer populair is. Uit het onderzoek van het Centre de recherche Propel van de Waterloo Universiteit (Quebec) blijkt dat meer dan de helft (58%) van de jongeren uit Quebec die in de afgelopen maand tabak verbruikten, gearomatiseerde producten kozen. Bovendien had een derde van de leerlingen in het middelbaar die sigaretten roken de  voorkeur gegeven aan een mentholsigaret.

En in België?

Volgens de laatste enquête van de Stichting tegen Kanker rookt 12% van de rokers mentholsigaretten. Bij de 15-24 jarigen stijgt dit percentage naar 17%. Vrouwen (en dan vooral jonge vrouwen) kiezen duidelijk meer voor mentholsigaretten dan mannen. 

Fruitaroma's, maar even schadelijk

Ondanks hun chocolade- of fruitaroma zijn producten met gearomatiseerde tabak even gevaarlijk als gewone sigaretten. Wie meer info wenst over de gevaren van tabak kan die vinden op onze site www.kanker.be > ik rook tabak. Omdat deze producten ook lekker smaken, heeft de roker de tendens om nog sterker te inhaleren, wat de chemische substanties dieper in de longen brengt.

Weldra verboden …

Om de heropleving van het roken bij jongeren tegen te gaan, voorziet de nieuwe Europese richtlijn voor tabaksproducten een verbod van alle aan sigaretten en roltabak toegevoegde aroma's, bedoeld om ze aantrekkelijker te maken. Mentholsigaretten mogen nog verkocht worden tot eind 2020. Smaakversterkers worden getolereerd in elektronische sigaretten.