Filters van “light sigaretten” verantwoordelijk voor diepe longkankers

maandag, 31 juli 2017
  • Een stijging van het aantal adenocarcinomen bij rokers
  • Geventileerde filters nog altijd op de markt
  • Men blijft geloven in het bestaan van “lichtere” sigaretten

De “light” sigaret maakte haar opwachting in de jaren 1970. Het verschil met de klassieke sigaret is de geventileerde filter, een filter doorboord met gaatjes. Deze sigaretten werden “licht” genoemd en de vermelding “light” werd op de pakjes gedrukt. De vermelding “light” werd later verboden maar de geventileerde filters bleven bestaan.

Zijn deze sigaretten echt light?

Het is sinds 2001 wetenschappelijk bewezen dat “light” sigaretten niet minder schadelijk zijn dan klassieke sigaretten. Een nieuwe studie buigt zich over hun rol in de stijging van het aantal diepe longkankers (adenocarcinomen).

Onderzoekers van vijf kankeronderzoekscentra in de Verenigde Staten hebben besloten dat deze “light” sigaretten, met geventileerde filters, de stijging verklaren van het aantal adenocarcinomen, een vorm van kanker die zich diep in de longen ontwikkelt. Deze kanker komt nu het vaakst voor bij rokers.

Grotere happen

De geanalyseerde gegevens tonen aan dat door de geventileerde filters de rokers meer inhaleren dan bij een sigaret zonder dergelijke filter.

“Daarnaast veranderen deze filters de ontbranding van de tabak, waardoor er meer fijne deeltjes ontstaan die binnendringen tot in de diepste delen van de longen waar adenocarcinomen zich het meest ontwikkelen”, aldus een van de belangrijkste auteurs van deze studie.

Een tactiek om de volksgezondheidsverantwoordelijken om de tuin te leiden

De studie toont een duidelijk verband tussen het aantal gaten in de sigarettenfilters en een stijging van het aantal longadenocarcinomen gedurende de voorbije 20 jaar. De auteurs besluiten dat de sigaretten met geventileerde filters dus meer schade aanrichten dan niet-geventileerde sigaretten, terwijl ze doen uitschijnen dat ze minder gevaarlijk zijn. Ze vragen dit type sigaretten te verbieden.

Het is vooral verontrustend dat deze filters met gaatjes vandaag in alle verkochte sigaretten zitten. Bovendien blijven heel wat rokers nog geloven dat er zoiets bestaat als lichtere en minder schadelijke sigaretten.

Bronnen: