Is er rook aanwezig in ‘rookvrije’ ruimtes?

woensdag, 19 augustus 2020
Kan men in een rookvrije ruimte alsnog zijn blootgesteld aan sigarettenrook? Een Amerikaanse studie bestudeerde het fenomeen ‘derdehandsrook’ in een bioscoop.
 
Derdehandsrook, dat zijn de residuen die achterblijven nadat een sigaret is gedoofd. Deze deeltjes kunnen zich nog heel lang (soms jaren) vasthechten aan verschillende soorten oppervlakken, zoals kleding, meubels, muren en zelfs huid en haar.
 
Amerikaanse onderzoekers vroegen zich af of residuen van tabaksproducten op een of andere manier ook in rookvrije ruimte konden terechtkomen. Om dit te bestuderen, plaatsten ze hoogsensitieve sensoren in een drukbezochte bioscoopzaal. Wat bleek? De sensoren registreerden de aanwezigheid van 35 aan tabak gelinkte vluchtige organische stoffen. Telkens er een nieuwe sessie begon, was er een piek te zien. De piek was opvallend groter ‘s avonds, wanneer er meer volwassenen zijn.
 
Sommige deeltjes bleven detecteerbaar, zelfs wanneer de zaal leeg was. Dit suggereert dat de residuen niet alleen in de lucht zweven, maar zich ook vasthechten aan oppervlakken en meubilair.
 
Hierdoor komt een persoon die een rookvrije ruimte bezoekt mogelijk toch in contact met schadelijke deeltjes afkomstig van tabaksrook, doordat die zijn meegebracht door mensen die roken of die ruimtes hebben bezocht waar wel wordt gerookt.

Is derdehandsrook gevaarlijk?

De studie is nuttig om derdehandsrook beter te begrijpen. Het is momenteel niet bewezen dat de waargenomen concentratieniveaus ook echt gevaarlijk zijn voor de gezondheid, maar er zijn zeker nog resterende vragen. Het zou dus interessant zijn om meer diepgaande studies te voeren.

Nog een argument om te stoppen met roken

Derdehandsrook vermijden, is op dit moment quasi onmogelijk.
  • Als niet-roker blijf je ondanks een rookverbod in gesloten openbare ruimtes niet volledig gevrijwaard van blootstelling aan toxische residuen afkomstig van tabaksproducten. 
  • Als roker draag je toxische residuen met je mee, ook naar plaatsen waar er een rookverbod geldt. De studie biedt een extra argument om te stoppen met roken, namelijk om de mensen om je heen te beschermen tegen passief roken en derdehandsrook.
 
Merk ook op dat het niet alleen bioscopen zijn waar derdehandsrook aanwezig is. De locatie werd door de onderzoekers gekozen om praktische redenen, maar het had evengoed om een andere door het publiek bezochte plek kunnen gaan.
 
Hulp nodig om te stoppen met roken? De tabakologen van Tabakstop bieden gratis advies via 0800 111 00. Je kan hen ook contacteren via dit online formulier.
 
 
 
Bronnen: 
  • www.vrt.be
  • 'Thirdhand' smoke a potential health risk in cinemas - The Guardian, 4 March 2020
  • Human transport of thirdhand tobacco smoke: A prominent source of hazardous air pollutants into indoor nonsmoking environments - http://advances.sciencemag.org