Logo

Elke vorm van tabaksgebruik verhoogt het risico op borstkanker

donderdag, 28 april 2011

Na de menopauze hebben vrouwen meer kans om borstkanker te krijgen als ze actief of zelfs passief gerookt hebben.

Commentaar

Het onderzoek werd gevoerd bij meer dan 80.000 vrouwen in de Verenigde Staten, van 50 tot 79 jaar. Bij actief roken, steeg het risico op borstkanker met meer dan 15%. Het risico was nog hoger bij vrouwen die vroeg zijn beginnen roken en/of veel hebben gerookt.

Vrouwen die lang passief hebben gerookt, op het werk of thuis, vertoonden een risico op borstkanker na de menopauze van meer dan 30%!

De auteurs benadrukken wel dat deze laatste resultaten moeten bevestigd worden door andere onderzoeken.

Bij vrouwen is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker ter wereld. Tabaksrook bevat kankerverwekkende stoffen zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen, aromatische aminozuren en N-nitrosamines.

Ter informatie: andere eerder uitgevoerde onderzoeken hebben aangetoond dat actief of passief roken het risico op borstkanker ook bij vrouwen voor de menopauze verhoogde. Tabaksgebruik zou de kansen om de ziekte te krijgen verdubbelen.

Al deze vaststellingen bevestigen het belang niet te beginnen met roken en de noodzaak om rokers van om het even welke leeftijd aan te moedigen om te stoppen met roken.

BMJ 2011; 342d1016