Een ziekte die niet tijdig opgemerkt wordt en die snel moet behandeld worden

woensdag, 19 november 2014

Minstens 700.000 mensen hebben COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) in België. Vele mensen weten in het begin niet dat ze de ziekte hebben. Ze begint ongemerkt, maar verergert als je er niets tegen doet. Hoe vroeger COPD ontdekt, hoe beter.

Om COPD en haar symptomen beter gekend te maken ontwikkelde het socialistisch ziekenfonds de website www.longweb.be.  Je vindt er meer info over de oorzaken en wat je zelf kan doen om de ziekte te voorkomen.

Stoppen met roken is de beste behandeling!

Bekijk de getuigenis van een ex-roker met COPD en het advies van een longarts.

Wat Is COPD?

COPD  is een ernstige longziekte. De afkorting staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ofwel chronisch obstructief longlijden.  
Een hoest die niet meer overgaat en kortademigheid zijn de meest opvallende klachten. De ziekte komt vaak voor, maar veel mensen weten in het begin niet dat ze de ziekte hebben. Ze begint immers ongemerkt, maar wordt steeds erger als je er niets tegen doet.

COPD is een verzamelnaam voor twee longziekten, die nauw verbonden zijn met elkaar: chronische bronchitis en longemfyseem. Chronische bronchitis is een ander woord voor de voortdurende ontsteking van de luchtwegen. Emfyseem slaat op de kapotte longblaasjes. Er is echter een wisselwerking tussen beide aandoeningen: zonder de steun van stevige longblaasjes vernauwen de luchtwegen nog meer.

Je krijgt geen COPD als je één keer een schadelijke stof inademt, wel als je dat jarenlang hebt gedaan. De meeste mensen krijgen COPD daarom pas na hun veertigste. Je aanleg speelt anderzijds ook een rol. Hoe snel de ziekte zich ontwikkelt, is een kwestie van aanleg.

Maar in 9 op 10 gevallen wordt de ziekte veroorzaakt door roken, daarom spreekt men ook vaak van Rokerslong.
Het is belangrijk om COPD tijdig op te sporen. Een snelle behandeling houdt de ziekte onder controle.

Heb je COPD klachten? Doe de test *

 1. Hoest je wel eens slijmen op als je niet verkouden bent?
 2. Ben je de voorbije weken wel eens kortademig geweest?
 3. Heb je vaak hoestbuien?
 4. Doe je minder dan vroeger omwille van je ademhalingsproblemen?
 5. Rook je of heb je ooit gerookt?
 6. Ben je 40 jaar of ouder?

Drie keer ja geantwoord? Dan vertoon je symptomen die op COPD kunnen wijzen.
* Alleen je huisarts of longspecialist kunnen de diagnose stellen door een eenvoudige ademhalingstest.

Tips om je risico te verminderen:

 • Rook niet en vermijd blootstelling aan passief roken binnenshuis
 • Stop zo snel mogelijk met roken *(dit is de beste behandeling om verergering te voorkomen)
 • Draag altijd een mondmasker als je klust of werkt in een omgeving met schadelijke stoffen of gassen.
 • Verlucht je huis dagelijks
 • Beweeg of sport niet in openlucht als er hoge concentraties zoals ozon of fijn stof in de lucht zijn
 • Laat jezelf controleren bij de huisarts als je tot een risicogroep behoort of als je klachten hebt die kunnen wijzen op COPD

*Uit een bevraging van het socialistisch ziekenfonds blijkt dat 1 op 4 rokers het risico loopt om ooit COPD te ontwikkelen. 23% van de mensen met COPD nog blijft roken. Bij deze groep gaat de longfunctie veel sneller achteruit dan bij de groep die gestopt is. Dit betekent dat de meest dagdagelijkse inspanningen gepaard gaan met kort van adem zijn.
Daardoor gaat de levenskwaliteit sterk achteruit.

Lees meer over COPD en andere longziekten op:

 

Je longen, je lucht en je leven –folder de voorzorg