In een wereld zonder tabak zouden Belgen twee jaar langer leven

dinsdag, 7 januari 2020

“Als we in een wereld zonder tabak zouden leven, zou de levensverwachting van de Belgen met 2 jaar stijgen.” Je hebt deze conclusie van ons wetenschappelijk instituut voor de volksgezondheid Sciensano waarschijnlijk al gehoord. Wat betekent dat nu precies? Tabakstop licht toe.

Een idee hebben van wat zou gebeuren als…

Eerst en vooral moeten we erop wijzen dat het helemaal niet de bedoeling was van deze studie om rokers met de vinger te wijzen, maar wel om de politieke besluitvormers een beeld te geven van de impact van antitabaksmaatregelen.

De onderzoekers hebben inderdaad verschillende scenario’s onderzocht rond de plaats die tabak inneemt in onze maatschappij. De studie toont aan dat enkel drastische antitabaksmaatregelen een positieve en duurzame impact hebben op de gezondheid.

De stijging van de wettelijke leeftijd om sigaretten te mogen kopen van 16 naar 18 jaar bijvoorbeeld, van kracht sinds 1 november 2019, zou de levensverwachting in goede gezondheid van de Belgen met “slechts” 2 weken verlengen. Een goed begin, maar ons land heeft nood aan een globaler antitabaksplan. Vandaag rookt ongeveer 1 Belg op 5. De doelstelling op lange termijn is dat zo weinig mogelijk mensen beginnen met roken en dat zo veel mogelijk rokers stoppen met roken.

Plus 2 jaar GEMIDDELDE LEVENSVERWACHTING

De studie heeft ook rekening gehouden met het scenario waarin tabak nooit heeft bestaan. In die wereld zou de gemiddelde levensverwachting van de Belgen niet 81 zijn, maar 83 jaar, dus 2 jaar langer. Dat gemiddelde houdt rekening met zowel rokers als niet-rokers. Lijkt je dat weinig? Vergeet niet dat de niet-rokers (in betere gezondheid en in grotere getale) dat cijfer beïnvloeden.

Plus 3 jaar leven IN GOEDE GEZONDHEID

In diezelfde denkbeeldige wereld waarin we nooit tabak zouden hebben gehad, zou de levensverwachting in goede gezondheid met 3 jaar stijgen. Ook hier gaat het om een stijging op schaal van de hele Belgische bevolking, zowel rokers als niet-rokers.

We weten al dat rokers gemiddeld 7 jaar minder lang in goede gezondheid blijven dan niet-rokers. Een cijfer dat niets aan de verbeelding overlaat!

Wat kan ik doen als roker?

Het antwoord is eenvoudig, zelfs al is het dat in de praktijk veel minder: stoppen met roken.

  • Om je eigen gezondheid en levensverwachting te verbeteren is het nooit te laat om te stoppen met roken, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. Zelfs al ben je een verstokte roker, je hebt er altijd baat bij om te stoppen met roken, onafhankelijk van je gezondheidstoestand.
  • Ook voor de gezondheid van anderen is het een goede zet. Er roken minder mensen passief en roken wordt een minder banaal gebaar in onze maatschappij. Door samen te werken, trekken we de levensverwachting van de toekomstige generaties op. (Daarvoor staat het project “Generatie Rookvrij”.)

Hulp nodig om te stoppen met roken? Tabakstop helpt en begeleidt je gratis!