De waterpijp roken zou de kans op leukemie verhogen

donderdag, 11 december 2014

Een Amerikaanse studie toont de aanwezigheid aan van hoge benzeengehaltes - een chemisch derivaat van ruwe petroleum en benzine - bij actieve chicharokers en bij niet-rokers die passief worden blootgesteld aan het roken van een chicha. Het is een feit dat blootstelling aan benzeen een risicofactor is voor de ontwikkeling van leukemie.

De studie, geleid door onderzoekers van het Center for Behavioral Epidemiology and Community Health van de San Diego State University betrof 105 actieve rokers en 103 niet-rokers, die waren blootgesteld aan passief roken van de waterpijp. Deze laatsten vertoefden gemiddeld drie uur in een chichacafé, of woonden een feestje bij op een appartement waar chicha gerookt werd.

Bij de actieve chicharokers was de opname van benzeen verviervoudigd na een chicha gerookt te hebben in een chichacafé, en verdubbeld nadat ze deze in een appartement gerookt hadden. Dezelfde studie toont eveneens aan dat de opname van benzeen - in mindere mate - was gestegen bij niet-rokers die waren blootgesteld aan passief roken in een chichabar.

Nicotine en verbranding van houtskool

Benzeen is niet het enige gevaar van een waterpijp. Om een waterpijp te roken moet er houtskool gebrand worden om de tabak te verwarmen en rook te veroorzaken. De rokers van een waterpijp inhaleren dus grote hoeveelheden toxische en kankerverwekkende stoffen die vrijkomen door de verbranding van houtskool. Bovendien absorberen ze nicotine (en is er dus gevaar van tabaksverslaving), alsook talloze toxische deeltjes die in de tabaksrook van de chicha zitten.

Misvattingen en verslaving

Er bestaan hardnekkige mythes omtrent de waterpijp. Veel chicharokers denken ten onrechte dat water de toxische stoffen filtert, of dat de waterpijp roken occasioneel blijft en dus niet schadelijk is. Maar volgens Thomas Eissenberg, onderzoeker aan de Virginia Commonwealth University, rookt 1 op 5 chicharokers dagelijks een waterpijp. Volgens hem zou waterpijp roken net zo streng geregeld moeten worden als het roken van sigaretten.