De slagaders van kinderen die passief roken zijn ouder dan hun leeftijd…

maandag, 14 juli 2014

Ongeveer 40% van de kinderen wereldwijd worden blootgesteld aan passief roken. Uit een studie in Australië en in Finland blijkt dat er een nieuw gevaar is van passief roken voor kinderen. Kinderen van wie beide ouders roken blijken immers dikkere slagaderwanden te hebben. Daardoor zou het risico vergroten op hart- en vaatziekten op volwassen leeftijd.

Schade aan slagaderwand

Deze studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de universiteit van Tasmanië. Zij analyseerden de gegevens van 3 776 mensen gedurende 25 jaar in Australië en in Finland. Uit de resultaten blijkt dat kinderen die passief rookten slagaders hadden die 3,3 jaar ouder waren dan hun eigenlijke leeftijd en dat hun slagaderwand gemiddeld 0,015 mm dikker was dan die van kinderen die niet aan passief roken waren blootgesteld. Op volwassen leeftijd zou die afwijking in bepaalde gevallen een hart- en herseninfarct kunnen veroorzaken. 

Bron: Hart en slagaders 1/6/14 p. 1
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2014/03/03/eurheartj.e...
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140304215425.htm

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Tal van andere risico’s

Stichting tegen Kanker herinnert eraan dat kinderen van wie de ouders roken nog tal van andere risico’s lopen. Zij hebben vaker :

  • astmacrisissen
  • infecties van neus en keel
  • herhaalde middenoorontstekingen
  • wiegendood bij zuigelingen
  • overgewicht

Bovendien is er bij kinderen van rokende ouders een grotere kans dat ze als volwassenen ook zullen roken.

Stoppen met roken nog voor de baby er is

Stichting tegen Kanker raadt mensen die roken en een kindje willen aan te stoppen met roken nog voor de bevruchting. Het is essentieel dat de toekomstige mama stopt met roken maar ook de vader kan het ongeboren kindje aan passieve tabaksrook blootstellen. Dit is dus een zeer goed ogenblik om samen te stoppen met roken. Als de baby is geboren, mag die ook zeker niet aan passief roken worden blootgesteld. Indien een ouder toch blijft roken, dient hij of zij dat te doen buiten het bereik van het kind. Stichting tegen Kanker benadrukt ook de noodzaak om niet te roken in een besloten ruimte zoals een auto.

Steun krijgen bij rookstop

Stichting tegen Kanker stelt tal van oplossingen voor om rokers te helpen die willen stoppen met roken. De telefoonlijn Tabakstop stelt gratis anoniem hulp ter beschikking op nr.0800/111 00 (alle werkdagen tussen 15 en 19 uur). Op deze website vindt u ook de begeleiding via icoach,  brochures en een online formulier,…