Logo

De nieuwe richtlijnen voor tabak hadden verder kunnen gaan.

woensdag, 30 oktober 2013

Op 8 oktober 2013 stemden de Europese parlementsleden over een aantal belangrijke richtlijnen in verband met tabak. Omdat de tabakslobby kosten noch moeite spaarde bij het onder druk zetten van de beleidsmakers, vielen de resultaten van de stemming eerder tegen. De tabaksindustrie kreeg slechts halve maatregelen opgelegd en veel te lange termijnen toegekend. Van een echt succes kunnen we dus niet spreken. Stichting tegen Kanker juicht natuurlijk toe dat er uiteindelijk maatregelen genomen werden, maar blijft pleiten voor strengere regels in de toekomst. Tabak is en blijft een van de belangrijkste – maar vermijdbare! – oorzaken van overlijden door kanker. Hieronder vind je een overzicht van de genomen maatregelen.

Gezondheidswaarschuwingen op sigarettenpakjes: 2/3 van de voor- en achterkant

Volgens de huidige wetgeving moeten gezondheidswaarschuwingen minstens 30% van de voorkant en minstens 40% van de achterkant beslaan. De Europarlementsleden hebben eindelijk aanvaard om dat percentage op te trekken naar 65% langs beide kanten. De vermelding van het merk dient onder de waarschuwingen te staan.

Stichting tegen Kanker pleit sinds enkele jaren voor een nog radicalere ingreep, namelijk de zogeheten “neutrale” sigarettenpakjes, met nog grotere gezondheidswaarschuwingen.

Verder op het gebied van de verpakking: pakjes die minder dan 20 sigaretten bevatten, worden verboden. Jammer genoeg hebben de afgevaardigden het verbod op fijne sigaretten – die speciaal gemaakt zijn om vrouwen te verleiden – verworpen. Nochtans kunnen die fijne sigaretten de valse indruk wekken dat ze minder schadelijk zijn dan klassieke sigaretten.

De elektronische sigaret

Elektronische sigaretten die nicotine bevatten en aangeboden worden als hulpmiddel om te stoppen met roken, zullen enkel in apotheken verkocht mogen worden. Het voordeel daarvan is dat er zowel studies als controle uitgevoerd kunnen worden. Andere elektronische sigaretten met nicotine kunnen echter vrij verkocht worden, maar met dezelfde beperkingen als klassieke sigaretten.

Additieven opgelijst, aroma’s verboden

De parlementsleden hebben nee gezegd tegen het gebruik van additieven en aroma’s die tabaksproducten aantrekkelijker maken en een herkenbaar parfum geven. Additieven die essentieel zijn voor de productie van tabak (bv. suiker) zijn nog toegelaten. Ook enkele andere substanties mogen nog, op voorwaarde dat ze opgenomen zijn in de lijst van toegelaten producten. Om een product op de lijst te zetten, moeten fabrikanten een aanvraag indienen bij de commissie.

Wat betreft dit punt is Stichting tegen Kanker eerder teleurgesteld. Aroma’s als bv. aardbeien of chocola mogen dan wel verbannen zijn, maar mentholsigaretten krijgen vreemd genoeg nog acht jaar groen licht. Maar verwonderd zijn we niet echt: mentholsigaretten zijn namelijk erg in de mode bij jongeren en zodoende een bijzonder interessant lokmiddel voor de tabaksindustrie.

De illegale handel in sigaretten aanpakken

Om het aantal illegale tabaksproducten te doen dalen, moeten lidstaten garanderen dat pakjes en transportverpakkingen identificeerbaar zijn a.d.h.v. een markering die toelaat de producten te volgen vanaf de verzending bij de producent tot aan de kleinhandel.

Dat is een van de weinige punten die zonder discussie aanvaard werden. Stichting tegen Kanker is er alvast opgetogen over; de maatregel zal de omloop van illegale producten sterk tegengaan.

Volgende stappen

De Europese Commissie, de ministers van Volkgezondheid en Parlement zoeken een akkoord over een gemeenschappelijke wettekst. Eenmaal de wetgeving aanvaard wordt door de Raad en het Parlement, zullen de lidstaten deze binnen de 18 maand moeten aanvaarden als nationale wetgeving.